Archive for May 16, 2007

EKOENERGIA 2007

Ochrona środowiska, bezpieczeństwo energetyczne Polski, zagospodarowanie obszarów wiejskich, alternatywne źródła rolniczych dochodów to przesłanie wykładów i dyskusji III Konferencji Naukowej EKOENERGIA 2007 zorganizowanej dużym przez prof. dr hab. Wiesława Piekarskiego Akademii Rolniczej w Lublinie. W obradach udział wziął również członek Komitetu Honorowego tej Konferencji Poseł na Sejm RP Jan Łopata.