Tanie Państwo - ciąg dalszy

Minister Finansów pismami z dnia 11 i 18 maja zwrócił się do komisji Finansów Publicznych o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie zmiany przeznaczenia kwoty 40 mln zł w ramach rezerwy “zobowiązania wymagalne wobec Skarbu Państwa”.

I tak:

20 mln złotych zostało przeznaczone dla Instytutu Pamięci Narodowej na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników IPN.

15,5 mln złotych dla Biura Ochrony Rządu na zakup 31 samochodów i sprzętu antypodsłuchowego.

4,5 mln złotych dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na sfinansowanie kosztów funkcjonowania nowych jednostek operacyjnych.

Tak oto w praktyce realizowane jest hasło “Tanie Państwo”. Cdn…