Uroczystość na KUL-u

Poseł Jan Łopata miał przyjemność uczestniczyć w uroczystości nadania “Medali za Zasługi dla KUL”:

  • Prof. dr. hab. Wiesławowi Chrzanowskiemu
  • Prof. dr. hab. Henrykowi Misztalowi
  • Prof. dr. hab. Adamowi Strzemboszowi
  • Prof. dr. hab. Marianowi Stasiakowi.

W czasie uroczystości została również wręczona Księga Jubileuszowa “Historia magistra vitae” Prof. dr. hab. Jerzemu Fladze.