Święto Ludowe 2007

pict1123.jpg

“Zejdźcie się więc wszyscy, ażeby się przekonać, że nie potrzebujecie się oglądać ani na prawo, ani też na lewo, że nie potrzebujecie się opierać na niczyim ramieniu, bo swoje macie dostatecznie silne. Nie potrzebujecie chodzić czyją drogą, bo macie swoją prostą i jasną. Zrobić możecie wiele, trzeba tylko chcieć”

Tym zawołaniem Wincenty Witos w roku 1933 wzywał masy chłopskie do godnego świętowania Ludowych Świąt. Wzywał, by położyć kres szkodliwej i gorszącej walce jaka się toczyła na wsi polskiej, by jedności i wspólności działań obronić lud wiejski od wszelkiej niesprawiedliwości i krzywdy.

W tym roku Wojewódzkie Święto Ludowe odbyło się w Siennicy Różanej pow. Krasnostawski. [galeria zdjęć]

W uroczystościach wziął udział Poseł Jan Łopata. Poseł uczestniczył w uroczystościach Święta Ludowego w Łęczycy gm. Bychawa, Nowym Dworze gm. Wysokie, Bełżycach, Kszczonowie, Urzędowie, Jezioranach.

Charakterystyczną cechą wszystkich uroczystości była powaga ale i radość ze wzrastającego znaczenia i siły Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie Dyrektora Biura ZW PSL - Leszka Świętochowskiego z uroczystości w Siennicy Różanej:

Miejsce tegorocznego święta zostało wybrane nie przypadkowo. To w powiecie Krasnostawskim w okresie międzywojennym ruch ludowy był represjonowany ze szczególną bezwzględnością przez „władze sanacyjne”. W nawiązaniu do tamtych wydarzeń w wystąpieniach oficjalnych dominowało przesłanie o współpracy wszystkich sił politycznych dla dobra ojczyzny i narodu.

Obchody Święta Ludowego rozpoczęły się Mszą Świętą na placu obok kościoła parafialnego, odprawioną w intencji Ojczyzny i ruchu ludowego z udziałem kilku księży, w tym ks. Henryka Kapicy Dziekana Dekanatu Krasnystaw, ks. Andrzeja Juśko miejscowego proboszcza. Mszę koncelebrował ks. Prałat Stanisław Sieczka, reprezentujący ks. Arcybiskupa, który w homilii uwypuklił role ruchu ludowego, ciężką pracę rolnika, jego współdziałanie ze Stwórcą. Przypomniał również dekalog Ks. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwracając szczególną uwagę na godność człowieka i jego rolę w społeczeństwie.

Po Mszy Św. uczestnicy w zorganizowanej kolumnie z udziałem banderii konnej, pocztów sztandarowych i orkiestry przeszli do amfiteatru położonego w pięknym parku wiejskim. Gości powitał współgospodarz uroczystości Leszek Proskura – wójt gminy Siennica Różana. Starosta Krasnostawski, Prezes ZP PSL - Janusz Szpak w swoim wystąpieniu omówił rolę ludowców w powiecie, w którym PSL było, jest i będzie dominującą siłą polityczną. Dowodem tej tezy są wyniki kolejnych wyborów samorządowych. W powiecie PSL współrządzi drugą kadencję. Zarówno powiat jak też gmina Siennica mają wiele sukcesów w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki.

Edward Wojtas – Prezes ZW PSL w Lublinie, radny województwa, w swoim wystąpieniu podkreślił siłę ruchu ludowego Lubelszczyzny na tle całego kraju, przypominając ofiary jakie ponieśli ludowcy w walce o sprawiedliwości i równouprawnienie wsi przed 70-laty podczas wielkiego strajku chłopskiego i przed 60-laty podczas sfałszowania wyborów w 1947 r., apelował o wykorzystanie niepowtarzalnej szansy przez Lubelszczyznę w związku z integracją Polski z UE oraz położeniem na „ścianie wschodniej”. „To co jest zagrożeniem może być, powinno być naszą szansą. Tym powinny zajmować się władze samorządowe województwa, a nie walką o stołki”. Przywołał słowa największego z Polaków ś.p. Papieża Jana Pawła II, że „obowiązkiem państwa jest ustanowienie sprawiedliwego ładu społecznego”.

Niech Ci co namawiali żeby głosować na PiS i głosowali powinni się teraz upomnieć o realizację programu wyborczego przez dominującą partię rządzącą – powiedział senator Lesław Podkański.

Za zasługi dla ruchu ludowego w części oficjalnej święta kilkudziesięciu ludowców Lubelszczyzny otrzymało Medale im. W. Witosa oraz Złote Koniczynki za wyróżniającą działalność polityczną i społeczną.

Uroczystość została uświetniona występami zespołów artystycznych oraz współczesnych. Wystąpili m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Akademii Rolniczej w Lublinie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego z Bychawy, Kapela „Lubartowiacy” z Lubartowa, Kapela „Siennica” z Siennicy Różanej, Zespół „Radość” z Pawłowa, Zespół „Libero” z Chełma oraz artysta kabaretowy Stan Tutaj. Gwiazdą wieczoru był Zespół D-BOMB.

Imprezie towarzyszyły kiermasze i wystawy twórczości ludowej, ginących zawodów, produktów regionalnych oraz stoiska lokalnych zakładów.

W Wojewódzkim Święcie Ludowym wzięło udział kilkadziesiąt pocztów sztandarowych, reprezentujących zarządy powiatowe i gminne PSL, organizacje kombatanckie i jednostki OSP, delegacje ludowców z całego województwa oraz mieszkańcy gminy Siennica Różana.

Łącznie w uroczystości uczestniczyło blisko 4 tysiące osób.

Leszek Świętochowski