Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

Poseł Jan Łopata przedstawił stanowisko Klubu Parlamentarnego PSL wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej. Oto treść wypowiedzi:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam przyjemność odnieść się do sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. pozbawiono - ba, my, posłowie, parlament Rzeczypospolitej pozbawił obywateli możliwości regulowania opłaty skarbowej znakami skarbowymi. Choć rzeczywiście informacja o takich konsekwencjach wejścia w życie tej ustawy była dość powszechna, to u obywateli pozostała znaczna ilość niewykorzystanych znaków skarbowych. Jaka ilość, ile konkretnie, tego w Polsce - co zresztą sam pan minister przyznaje - nikt nie wie. Ale problem się pojawił i, biorąc pod uwagę również problemy organizacyjne z dokonywaniem opłat w innej formule, dobrze się stało, że Wysoka Izba zajęła się tym tematem.

Pierwsze czytanie odbyło się w dniu 8 maja 2007 r. na 41. posiedzeniu Sejmu. Nie wywołało ono kontrowersji, bo, jak wcześniej zaznaczyłem, a i przedstawiciele innych klubów parlamentarnych to również podkreślają, jest to projekt zmiany ustawy bardzo potrzebny.

W Komisji Finansów Publicznych pracowaliśmy nad tym projektem 23 maja. Sprawozdanie z prac tej komisji przedstawił poseł sprawozdawca dość szczegółowo. Ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o poprawki wniesione przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu, to nie budzą one jakiejkolwiek wątpliwości i kontrowersji, a poprawki merytoryczne, tzn. poprawka o zniesieniu opłaty skarbowej, jeśli jest pobierana opłata konsularna, zdaniem naszego klubu jest godna poparcia i poparliśmy ją w komisji, jak również poprawka odnosząca się do wydłużenia terminu, po upływie którego nie będzie możliwe korzystanie z tych znaków, z końca bieżącego roku do końca grudnia 2008 r. jest również godna poparcia i również poparliśmy ją w komisji. Jeśli chodzi o pozostałe poprawki, to również deklaruję w imieniu klubu, że będziemy je popierać, jak też całość ustawy. Dziękuję za uwagę.