Interwencja Posła Jana Łopaty

Czy linia kolejowa nr 7 Warszawa - Lublin - Dorohusk będzie arterią EURO 2012?

Poniżej przedstawiamy dwie wypowiedzi sejmowe posła Jana Łopaty związane z tą sprawą:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Kiedy w dniu 18 kwietnia Michel Platini ogłosił decyzję UEFA dotyczącą organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej przez Polskę i Ukrainę, zapanowały w Polsce autentyczna radość i satysfakcja. Oczywiście pojawiły się obawy, czy zdążymy, czy organizacyjnie i technicznie podołamy. Rząd ustami ministrów i samego pana premiera zapewniał, że obawy są niepotrzebne, że rząd nad wszystkim panuje. Tenże premier po pięciu miesiącach mówi, że tylko specustawa może nas, Polskę uratować przed blamażem, że przy zwykłych procedurach Euro 2012 jest niewykonalne. Zresztą pani minister przed chwilą również tak mówiła.

Chciałbym zapytać o inwestycję, która nie wymaga żadnej specustawy, której realizacja była wstępnie zapewniona, kiedy jeszcze nie mówiono o mistrzostwach Europy. Mam tu na myśli przeprowadzenie modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa-Lublin-Dorohusk. Mimo wspólnego wystąpienia posłów Lubelszczyzny, mimo wielu interpelacji indywidualnych dotyczących tej inwestycji, informacja z ostatnich dni jest porażająca - by użyć retoryki władzy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie umieściło jej na liście kluczowych inwestycji, które będą realizowane w latach 2007-2013. Nie ma jej również na liście rezerwowej. Oczywiste pytanie, pani minister, dlaczego. To połączenie jest priorytetowe dla rozwoju Lubelszczyzny. Miałoby kluczowe znaczenie również dla organizacji Euro 2012 w naszym regionie. Wszak tędy biegnie najkrótsza trasa na Ukrainę. Nie potrzeba żadnych specustaw, tylko rozsądnego myślenia. Na liście ministerialnej znalazło się 350 inwestycji o wartości 42,5 mld euro. Spośród 256 priorytetów kluczowych wiele związanych jest z organizacją mistrzostw Euro 2012, ale nie linia Warszawa-Lublin-Dorohusk. Pytam jeszcze raz, pani minister, dlaczego w wypowiedziach najwyższych władz, w tym premiera Kaczyńskiego w czasie jego roboczej - że tak ją nazwę - wizyty w Puławach, padają zapewnienia o priorytetach rozwoju ściany wschodniej, a w realizacji… No właśnie. Czy to mają być tylko frazesy, czy poważne traktowanie ludzi? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W trakcie przedpołudniowej dyskusji w ramach informacji bieżącej, która również dotyczyła Euro 2012, zadałem pytanie dotyczące inwestycji związanej z tym przedsięwzięciem, moim zdaniem bardzo istotnej - nie ukrywam, że dla Lubelszczyzny wręcz życiowej. Chodzi o linię kolejową nr 7 Warszawa-Lublin-Dorohusk. Jest to dla nas, mieszkańców Lubelszczyzny, wręcz kwestia życiowa, ale niestety linia nie znalazła się na liście kluczowych inwestycji ułożonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W art. 4 ust. 1 omawianej ustawy zapisano: ˝Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia wykaz przedsięwzięć Euro 2012 realizowanych na zasadach określonych w ustawie˝. I moje pytanie: Czy to inna lista niż ta, którą przygotowała pani minister Gęsicka? Czy jest szansa na wprowadzenie tej ważnej inwestycji na tę właśnie listę? Jakie dalsze argumenty są tu potrzebne? Jest to inwestycja, jak oszacowano, rzędu 1200 mln, to nie są jakieś gigantyczne pieniądze. W związku z powyższym czy można liczyć na przychylność? Dziękuję bardzo. (Oklaski)