Archive for September 7, 2007

Sejm podjął uchwałę…

Prawie dokładnie w połowie V kadencji Sejmu RP, posłowie podjęli decyzję o skróceniu kadencji Sejmu.

Wybory 21 października

Przemówienie Prezesa Waldemara Pawlaka w debacie nad samorozwiązaniem Sejmu V kadencji