Święto Chleba, Święto Plonów, Dożynki …

dozynki.JPG

Odkąd człowiek zaczął uprawiać rolę – Powtarzany jest czas. Od zarania dziejów człowiek rzuca w ziemię ziarno, by potem otrzymać dar najcenniejszy jaki ta ziemia wydać może – CHLEB. Czyż więc potrzeba objaśniać jak wielkie znaczenie dla rolnika ma żniwo?
Kiedyż więc się rolnik ma weselić i Bogu dziękować i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować jak nie wtedy, gdy pod swój dach gromadzi owoc swej pracy mozolnej …
Kiedyż, jak nie wtedy gdy niesie w dom swój CHLEB! … powtarzając rytm wielu pokoleń i wielu ludów.

Wszystkim ludziom rolniczego, chłopskiego trudu SERDECZNE PODZIĘKOWANIA.

Galeria – zdjęcia z dożynek w których uczestniczył Poseł Jan Łopata