Archive for November 14, 2007

Poseł Łopata wiceprzewodniczącym komisji

Poseł Jan Łopata wybrany został wiceprzewodniczącym Komisji Finansów Publicznych.