Poseł Łopata wiceprzewodniczącym komisji

Poseł Jan Łopata wybrany został wiceprzewodniczącym Komisji Finansów Publicznych.