Kampania sprawozdawczo – wyborcza w Polskim Stronnictwie Ludowym

koniczynka.gifW sobotę 15.03.2008r. Zjazdem Gminnym Organizacji PSL w Niedrzwicy Dużej zakończyła się kampania zjazdów sprawozdawczo – wyborczych w Polskim Stronnictwie Ludowym w powiecie lubelskim. Delegaci wybrani na Zjazdach Gminnych przybędą 6 kwietnia 2008r. na Powiatowy Zjazd PSL.

We wszystkich szesnastu Zjazdach brał udział Poseł Jan Łopata, który jest również Prezesem Zarządu Powiatowego PSL.

Poruszane w dyskusji tematy to między innymi:
- sprawy gospodarcze w tym sytuacja w rolnictwie
- funkcjonowanie koalicji
- kondycja Polskiego Stronnictwa Ludowego
oraz konkretne problemy poszczególnych gmin.

Zjazdy odbywały się przy dużej frekwencji i zaangażowaniu uczestników.