III Zjazd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie

zjazd.jpg

Zobacz galerię zdjęć…

W dniu 6 kwietnia 2008r. w Pszczelej Woli odbył się III Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSL w Lublinie. Uczestniczyło w nim 129 delegatów ze wszystkich organizacji gminnych i powiatowego koła samorządowego. Wśród zaproszonych gości m.in. byli: Poseł PSL Ziemi Świętokrzyskiej – Andrzej Pałys, Poseł, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie – Edward Wojtas, Wojewoda Lubelski – Genowefa Tokarska, Wiceprezes PSL – Witold Perka, Prezes Zarządu Miejskiego PSL w Lublinie, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie – Andrzej Bieńko, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli – Mirosław Worobik. Wśród delegatów byli m.in. Radny Sejmiku Województwa – Henryk Dudziak, Starosta Lubelski – Paweł Pikula, Członkowie Zarządu Powiatu Lubelskiego – Lucjan Orgasiński i Robert Wójcik. Oprawę uroczystości zapewniła orkiestra dęta ze Strzyżewic.

Na początku zostało wybrane Prezydium Zjazdu. Przewodniczącym został Wojciech Piekarczyk, wiceprzewodniczącym Lucjan Orgasiński, natomiast sekretarzem Dariusz Gajo. Po wyborze komisji zjazdowych, ustępujący Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Lublinie Jan Łopata przedstawił sprawozdanie z działalności organizacji powiatowej w okresie sprawozdawczym. Od ostatniego zjazdu w listopadzie 2003r. Zarząd Powiatowy PSL w Lublinie zbierał się 25 razy na posiedzeniach, w trakcie których omawiano bie­żącą sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną powiatu, województwa i kraju, dyskutowano nad organi­zacją imprez i uroczystości, wiele uwagi poświę­cano sprawom bieżącym. W swym wystą­pieniu Prezes zwracał uwagę na najważniejsze wydarze­nia w organizacji z perspektywy minionej kaden­cji. Wiele się wydarzyło. Mieliśmy wybory do Parlamentu Europejskiego, dwukrotne wypory do parlamentu krajowego oraz wybory do samorządów. Był to okres bardzo trudny dla samego Polskiego Stronnictwa Ludowego zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym, lubelskim. Mieliśmy zmianę prezesa PSL. Janusza Wojciechowskiego zastąpił Waldemar Pawlak. Wtedy toczyła się dyskusja nad przyszłością PSL. Wojciechowski miał inną wizję PSL łącznie ze zmianą samej nazwy Stronnictwa. Na to Rada Naczelna PSL nie wyraziła zgody, więc Wojciechowski podał się do dymisji. Nowym prezesem został Waldemar Pawlak. Jednak dla lubelskiego PSL największym wydarzeniem była zdrada ówczesnego Prezesa Wojewódzkiego PSL, który założył wraz z m.in. Wojciechowskim PSL „Piast” i nawiązał ścisłą współpracę z PiS-em.
Jako organizacja wykazywaliśmy się bardzo dużym zaangażowaniem we wszystkich kampaniach wyborczych, najpierw w wyborach do Parlamentu Europejskiego, następnie do Parlamentu RP, samorządu i znów do Parlamentu Krajowego. W 2005r. mieliśmy wybory do parlamentu krajowego, gdzie do Sejmu z okręgu lubelskiego 6 weszło dwóch posłów z PSL. Obydwaj posłowie reprezentowali naszą powiatową organizację: Jan Łopata oraz Henryk Smolarz. Sukces został powtórzony w przyśpieszonych wyborach w 2007r., gdzie również w okręgu 6 wybrano dwóch posłów z PSL, również rekomendowanych z naszego powiatu – Edward Wojtas i Jan Łopata. Sukces ten byłby niemożliwy bez zaangażowania wszystkich organizacji działających w powiecie lubelskim. W 2005 roku PSL w powiecie lubelskim osiągnął najwyższy wynik w okręgu 6 – 24,32% (na listę PSL głosy oddało 9982 osoby). W 2007r. procentowo organizacja lubelska zajęła drugie miejsce – 22,39% (jednakże w liczbie oddanych głosów na listę PSL zdecydowanie zajęła pierwsze miejsce – 11 560).

W wyborach samorządowych w 2006r. PSL odnotował bardzo dobre wyniki nie tylko w województwie lubelskim, ale także w kraju. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że PSL cieszy się największym autorytetem społecznym spośród wszystkich polskich partii. PSL zwycięża w ilości zdobytych mandatów radnych – 4 840. W ten procentowo Stronnictwo jako jedyne ma wynik dwucyfrowy 10,34%. W sejmikach wojewódzkich PSL ma trzecie miejsce i 83 radnych, w radach powiatów drugie miejsce – 867 radnych, natomiast w gminach, gdzie ludzie najlepiej znają kandydatów – Stronnictwo ma bezapelacyjnie pierwsze miejsce i 3890 radnych.
W swoim wystąpieniu Prezes sporo miejsca poświęcił sytuacji gospodarczej. W Pierwszej kolejności zajął się sprawą o znaczeniu regionalnym, czyli sprawą likwidacji Cukrowni „Lublin”. Decyzja Krajowej Spółki Cukrowej była dla nas niezrozumiała tym bardziej, że cukrownia ma znakomite wyniki finansowe i należy do najnowocześniejszych zakładów w Polsce. Tym samym kierownictwo spółki chce realizować reformę kosztem swych najlepszych zakładów. Konsekwencją likwidacji cukrowni będzie postępująca degradacja gospodarcza i wzrost bezrobocia w województwie lubelskim. Zagrożone są również miejsca pracy plantatorów dostarczających buraki do zakładu w Lublinie. Pracownicy cukrowni otrzymali poparcie od samorządowców i parlamentarzystów. W zakładzie odbyło się referendum strajkowe, w którym większość pracowników opowiedziała się za podjęciem protestu.

Następną sprawą o znaczeniu regionalnym poruszaną na zarządach była sprawa prób konsolidacji lubelskiej kopalni „Bogdanka” z Elektrownią „Kozienice” i koncernem ENEA SA. Pomimo protestów zarówno ze strony załogi Bogdanki jak i lubelskich parlamentarzystów, samorządowców i organizacji społecznych Ministerstwo Skarbu nie wycofywało się z tego pomysłu. Problem ten został poruszony przez lubelskich posłów ludowych Jana Łopatę i Henryka Smolarza w pytaniu na posiedzeniu Sejmu w dniu 10 maja 2007r. W tamtym okresie wszystko wskazywało na to, że przynosząca wysokie zyski kopalnia zostanie wchłonięta przez będącą w złej kondycji finansowej elektrownię „Kozienice” i koncern ENEA. Dzięki determinacji wielu ludzi dziś wszystko wskazuje na to, że do konsolidacji nie dojdzie.

Jednym z głównych tematów na zarządach była aktualna sytuacja w rolnictwie. Porównywaliśmy m.in. ceny produktów rolnych, a właściwie ich spadek do cen środków do produkcji rolnej. Tutaj rokrocznie notujemy znaczne wzrosty.

Po wystąpieniu Prezesa Jana Łopaty, sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Rewizyjnej PSL przedstawił przewodniczący Robert Wójcik – Komisja wnioskowała o udzielenie skwitowania ustępującemu Zarządowi.

Przed udzieleniem skwitowania głos zabrał jeszcze kol. Czesław Kasiak, który skupił się w swym wystąpieniu na problemach nurtujących rolników. Wskazał przyczyny słabej kondycji polskiego rolnictwa oraz kierunki działań jakie trzeba podjąć w kierunku naprawy tego stanu. Przystąpiono do głosowania nad skwitowaniem zarówno Zarządu Powiatowego jak i Komisji Rewizyjnej. Wszyscy delegaci jednogłośnie byli za skwitowaniem.

Następnie przystąpiono do wyborów nowego prezesa. Spośród dwóch kandydatów. Prezesem ponownie został Jan Łopata. Wybrano też nowy Zarząd Powiatowy PSL w Lublinie, Komisję Rewizyjną, delegatów na zbliżający się Zjazd Wojewódzki PSL oraz delegata na Kongres PSL – którym został Czesław Kasiak.

W trakcie trwania głosowań głos zabierali goście zjazdu oraz delegaci. Mówili o bieżącej sytuacji w kraju, sprawach politycznych, gospodarczych. Skupiano się również na przyszłości PSL zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak również krajowym.
Na koniec zjazdu uczestnicy przyjęli szereg uchwał i stanowisk, które zamieszczamy poniżej:

Uchwała nr 1 Powiatowego Zjazdu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2008r. w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatowego PSL w Lublinie III kadencji

Uchwała nr 2 Powiatowego Zjazdu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2008r.
w sprawie zwiększenia nakładów na drogi administrowane przez jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała nr 3 Powiatowego Zjazdu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2008r. w sprawie realizacji fresków wg projektów Antoniego Michalaka z 1941 roku w kościele parafialnym w Zagłobie

Stanowisko nr 1 Powiatowego Zjazdu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2008r. w sprawie sytuacji ekonomicznej w rolnictwie

Stanowisko nr 2
Powiatowego Zjazdu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2008r. w sprawie szkolnictwa rolniczego

Uzasadnienie