Powiatowy Dzień Edukacji

P1150739.jpg

[zobacz galerię zdjęć…]

Wyrazem szacunku dla zawodu nauczyciela oraz zrozumienia polskiego systemu oświaty przez Posła Jana Łopatę jest cały szereg jego inicjatyw poselskich w tym przedmiocie. Jest nim również coroczne uczestnictwo w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku uczestniczył w obchodach Powiatowego Dnia Edukacji, święcie pracowników oświaty Powiatu Lubelskiego, które zostało zorganizowane w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli. Jako pierwszy Starosta Lubelski, Jan Łopata czuje szczególną więź z tą placówka. Szkoła ta – od początku powołania powiatu – jest jego barwną wizytówką. Warto przypomnieć, że jest to jedyna w Europie (i chyba na świecie) szkoła pszczelarska.

Uroczystość zgromadziła wielu zacnych gości; poza Posłem Janem Łopatą byli także: Wicekurator Lubelskiego Kuratorium Oświaty – Jolanta Misiak, Wizytator KO – Halina Dudzińska-Zuchniarz, Starosta Lubelski – Paweł Pikula, Naczelnik Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury – Dariusz Gajo, Członkowie Zarządu Powiatu: Robert Wójcik i Artur Walasek, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Henryk Dudziak, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Eliza Pielacha, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie – Anna Dudek oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubelskiego wraz z przedstawicielami Rad Pedagogicznych, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli.

Zaproszeni gości i nauczyciele mieli okazję obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów z Pszczelej Woli. Śpiewy, recytacje oraz kabaretowe skecze dostarczyły widzom wiele radości, wprowadziły w wesoły nastrój. Wystąpił też uczniowski Zespół Pieśni i Tańca „Apis” z wiązanką tańców ludowych.

Następnie głos zabrali goście: Poseł - Jan Łopata, Wicekurator - Jolanta Misiak, Starosta Lubelski - Paweł Pikula oraz Dyrektor ZSR CKP w Pszczelej Woli - Mirosław Worobik. Wszyscy podkreślali, że Dzień Edukacji Narodowej jest tym dniem w roku, w którym głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego człowieka. Mówili o trudzie i pięknie tego zawodu, dziękowali za poświęcenie, życiową mądrość. Złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty oraz młodzieży.