Inauguracja roku akademickigo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

KUL-zaproszenie.jpgJak co roku, jesienią, Poseł Jan Łopata uczestniczył w wielu uroczystych inauguracjach roku akademickiego organizowanych przez liczne uczelnie wyższe w Lublinie. Wszak Lublin to miasto akademickie, w którym wiedzę zdobywa ponad 100 tysięcy studentów. W tym roku najbardziej uroczyście rozpoczęcie roku świętowano w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z racji 90-lecia powołania do życia tej uczelni. Już msza święta miała bardzo uroczysty charakter – celebrowało ją 14 biskupów pod przewodnictwem Arcybiskupa Lubelskiego Józefa Życińskiego. Słowo Boże wygłosił Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz. W uroczystościach brali udział również Prymas Polski Bolesław Pylak oraz Nuncjusz Apostolski Józef Kowalczyk. Wykład inauguracyjny wygłosił Prezydent RP Lech Kaczyński. Był to zaiste zaskakujący wykład. Pomijając dość zawiłe wywody jego konkluzja sprowadzała się do stwierdzenia, że w polskim systemie władzy te organy, które zgodnie z prawem są władne do interpretowania prawa obowiązującego w Polsce są poza jakąkolwiek kontrolą. Zabrzmiał to dość niepokojąco w kontekście znanego już faktu złożenia przez Rząd RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o interpretację Konstytucji RP w zakresie określania kompetencji Prezydenta i Rządu odnośnie polityki zagranicznej.