Uroczyste otwarcie drogi powiatowej Garbów – Borków

droga.jpg
Zobacz galerię…

Poseł Jan Łopata uczestniczył w uroczystym przecięciu wstęgi na nowo wyremontowanej drodze powiatowej Garbów – Borków, o długości 6,1 km. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 miliony 800 tysięcy złotych i został pokryty z budżetu Powiatu Lubelskiego oraz Gminy Garbów. Inwestycja ta była bardzo potrzebna ze względu na zupełne zniszczenie nawierzchni w czasie trzydziestoletniego użytkowania. Trakt ten ma duże znaczenie turystyczne, bowiem jest to najkrótsza droga z Nałęczowa do Kozłówki – znanego w całym kraju muzeum, które często odwiedzają turyści zwiedzający najpopularniejszy na Lubelszczyźnie trójkąt turystyczny Puławy-Kazimierz Dolny- Nałęczów.

O inwestycjach drogowych Powiatu Lubelskiego czytaj poniżej.

Nasze drogie… drogi!

Przy tworzeniu powiatów ustawodawca „zapomniał” o środkach na odnowę dróg powiatowych. Z przykrością trzeba stwierdzić, że kolejne ekipy rządzące Polską starały się nie zauważać tego problemu. Nic dziwnego – drogownictwo to zdecydowanie najbardziej kosztowna dziedzina, którą zajmuje się samorząd powiatowy.

Wraz z utworzeniem powiatów przejęliśmy 800 km dróg – w większości w złym lub bardzo złym stanie (200 km to drogi gruntowe). Chcąc ratować sytuację, na początku pierwszej kadencji wyemitowaliśmy obligacje na 10 mln zł z przeznaczeniem na remonty dróg. Później aktywnie pozyskiwaliśmy środki przedakcesyjne oraz te, które były dostępne po naszym przystąpieniu do Unii Europejskiej. Szczególnie te ostatnie środki dobrze nam posłużyły – zmodernizowano w ten sposób 27 km dróg na bardzo wysokim poziomie, jednak to zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb.

Dlatego też w 2008 roku podjęliśmy nowatorski sposób pozyskania pieniędzy na remont dróg poprzez wykup wierzytelności. W praktyce jest to pożyczka, którą będziemy spłacać przez 6 lat, jednak odsetki zostały skalkulowane od razu i nie interesują nas zawirowania na rynkach finansowych. W ten sposób wspólnie z gminami (na zasadach po 50%) pozyskaliśmy ponad 26 mln zł. Za te pieniądze położyliśmy nowy asfalt na ośmiu drogach o łącznej długości blisko 58 km. Wykonaliśmy 18 mniejszych zadań drogowych o łącznej długości ponad 13 km ze środków bieżących (również we współpracy z gminami). Ponadto z tzw. środków powodziowych odbudowaliśmy 5 odcinków dróg o łącznej długości blisko 2 km.

Sumując – tylko w 2008 roku położyliśmy nową nawierzchnię na 73 km dróg powiatowych. Tak dużo dróg jeszcze nigdy nie odnowiliśmy – jest to też ewenement na skalę kraju.

Zdajemy sobie sprawę, że rozbudziliśmy w ten sposób nadzieje, bo potrzeb jest jeszcze dużo. Musimy mieć jednak świadomość, że w latach przyszłych inwestycji będzie mniej.

W ramach dużego projektu powiatów z naszego województwa złożyliśmy wnioski o unijne dotacje na dwie drogi: Bełżyce - Strzeszkowice o długości 8,9 km oraz Radawiec - Radawczyk o długości 5,9 km. Ponieważ zostało zawarte porozumienie na wykorzystanie unijnych pieniędzy przypadających powiatom, to ich podział zostanie dokonany bez konkursu.

Ostatnio Rząd RP ogłosił Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (dotyczyć będzie dróg gminnych i powiatowych), na który zamierza przeznaczyć po miliardzie złotych przez kolejne trzy lata. Warto w tym miejscu dodać, że program ten powstał m.in. w wyniku propozycji Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli, która w formie stanowiska Konwentu Powiatów Lubelskich została rozesłana do odpowiednich ministerstw i posłów. Inicjatywę w tym względzie podjął Poseł Jan Łopata. Program powstał za przyczyną m.in. jego interpelacji oraz innych wystąpień (kluczowe było tu jego wystąpienie 24 czerwca br. na posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PSL z udziałem Premiera Donalda Tuska).

Jako Powiat uczestniczymy w tym programie, w tym roku złożyliśmy wnioski na drogi Głusk – Kliny – Wierzchowiska o długości 9,1 km oraz Garbów – Wola Przybysławska o długości 8,5 km. Dofinansowanie uzyskał pierwszy z tych wniosków.

W województwie lubelskim tylko co czwarty wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach tego programu. Dlatego też poseł Jan Łopata złożył interpelację dotyczącą zwiększenia środków finansowych na ten program oraz bardziej sprawiedliwego ich podziału na poszczególne województwa. Czekamy na pozytywne efekty w przyszłym roku.

Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego
Robert Wójcik

(edytowano 04.02.2009 r.)