Archive for January 10, 2009

10 rocznica powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie

Poseł Jan Łopata uczestniczył w 10 rocznicy powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach. Święto miało charakter kontynuacji Jubileuszu Powiatu Lubelskiego- również w sensie dosłownym, bowiem miało miejsce we wzmiankowanej wyżej Maciejowej Chacie.

Spotkanie zgromadziło znamienitych gości. Obecnych było trzech Posłów na Sejm RP; zmiankowanego już Jana Łopatę oraz Edwarda Wojtasa i Stanisława Żmijana – jedynego drogowca (z wykształcenia i praktyki zawodowej) w Sejmie RP obecnej kadencji. Na spotkaniu byli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, a także szefostwo Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad z Oddziału w Lublinie, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Zarządów Dróg Powiatowych z Powiatów sąsiadujących z Powiatem Lubelskim oraz wielu innych znamienitych gości.

Czytaj dalej »10 rocznica powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie