Pytanie Posła Jana Łopaty dotyczące PKP Cargo Wschodniego Zakładu w Lublinie.

PKP_Cargo.jpg

6 kadencja, 36 posiedzenie, 2 dzień (19-02-2009)
13 punkt porządku dziennego:
Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jan Łopata:
    Tak, tak. Dziękując za tę odpowiedź, pani minister, chciałbym zadać pytanie uzupełniające. Może ono po części odbiegać od zasygnalizowanego wcześniej problemu. Pani minister, gdyby miała pani trudność z udzieleniem odpowiedzi, to proszę o odpowiedź pisemną.

    Otóż do mojego kolegi, posła Edwarda Wojtasa - tylko z przyczyn regulaminowych to ja zadaję to pytanie - przybyli przedstawiciele PKP Cargo Wschodni Zakład w Lublinie z informacją o zabraniu, że tak to nazwę, z Lubelszczyzny wszystkich lokomotyw elektrycznych i skoncentrowaniu ich na stacji Skarżysko-Kamienna. PKP Cargo Wschodni Zakład w Lublinie obsługuje ponad 450 kontrahentów, rocznie wywozi ok. 10 mln ton ładunku z takich przedsiębiorstw, jak Zakłady Azotowe Puławy, kopalnie węgla, cementownie, oraz towary przeładunkowe z Dorohuska. Elektrowozy przemieszczają się po te ładunki 100 czy nawet 200 km przy każdym formowaniu pociągu. Wygląda to na absurdalne rozwiązanie, dlatego też prosimy panią minister o odniesienie do tej kwestii, która niewątpliwie bulwersuje środowisko kolejarzy i wszystkich rozsądnych ludzi, mam wrażenie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
    Dziękuję bardzo.
    Pani minister Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.
    Dzisiaj będzie to ostatnie wystąpienie.

6 kadencja, 36 posiedzenie, 2 dzień (19-02-2009)
13 punkt porządku dziennego:
Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz:
    Mam nadzieję.
    Dobrze pan poseł zauważył na początku, że nie jest to sfera moich kompetencji w resorcie.

    (Poseł Jan Łopata: Bardzo proszę o odpowiedź pisemną.)

    Oczywiście zajmę się tą sprawą jak najszybciej, bo z tego, co pan poseł przedstawił, wynika, że rzeczywiście sprawa wymaga wyjaśnienia, dlaczego tak się stało i jakie są tego powody, tak, że udzielę odpowiedzi na piśmie. Bardzo dziękuję. (Oklaski)