Inauguracja Kampanii Wyborczej PSL do Parlamentu Europejskiego. SUKCES EUROPY SUKCES DLA POLSKI

7090.jpg

Polskie Stronnictwo Ludowe jako pierwsze ugrupowanie w kraju zainaugurowało kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Uroczystość miała miejsce w Krakowie w 215.rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej. Podczas otwarcia kampanii Stronnictwo przedstawiło przesłanie z jakim chce uczestniczyć w batalii wyborczej. Brzmi ono: SUKCES EUROPY SUKCES DLA POLSKI.

Kampanię wyborczą PSL do Parlamentu Europejskiego rozpoczęła msza święta w Bazylice Mariackiej. Po niej uczestnicy inauguracji złożyli kwiaty na płycie Rynku Głównego, przy tablicy upamiętniającej przysięgę Tadeusza Kościuszki. Następnie przemaszerowali do Opery krakowskiej gdzie przemawiali liderzy Stronnictwa i zostali zaprezentowani kandydaci Stronnictwa do PE. Jak oceniają organizatorzy w przemarszu uczestniczyło kilka tysięcy osób i ponad dwieście pocztów sztandarowych. Z list Stronnictwa wystartuje m. in. 13 posłów Sejmu RP, 53 samorządowców, a także przedsiębiorcy i naukowcy. - Unia Europejska to przede wszystkim ludzie. Dlatego wybieramy do PE najlepszych, takich, którzy nas nie zawiodą, bo “Sukces dla Europy - to sukces dla Polski”.  Przy szukaniu źródeł prawdziwych wartości warto się opierać na tradycyjnych i znanych zasadach dobra wspólnego, solidarności, pomocniczości. Pierwszą z zasad jest “zasada dobra wspólnego”. Wspólnota to więcej niż suma jednostek - a interes wspólnoty bywa bardziej wartościowy niż egoizm jednostki. Druga to “zasada solidarności”, która została najlepiej wyrażona przez naszego wspaniałego rodaka Jana Pawła II - “solidarność to jeden z drugim a nie jeden przeciw drugiemu”. Trzecią zasadą jest “zasada pomocniczości”, która sprawia, że przekazujemy sprawy jak najbliżej ludzi ale równocześnie udzielamy wsparcia. Zasada subsydiarności to wspaniały europejski klucz jak pogodzić lokalne czy narodowe aspiracje z integracją europejską - przekonywał w Krakowie wicepremier i prezes PSL Waldemar Pawlak. Nie zapominamy o dziadkach i rodzicach, potrafimy kontynuować ich dzieło. Kiedy potrafimy czerpać z dorobku pokoleń, rozwinąć go i przekazać następcom, możemy mówić o trwałym dorobku. I tak chcemy Europę budować, by zachować naszą wyjątkowość i rozwijać to, co buduje lepsze perspektywy. Dlatego mówimy: Sukces dla Europy - sukcesem dla Polski – dodał wicepremier. Zapowiedział, iż europosłowie z PSL będą m. in. walczyć o “uproszczenie działalności gospodarczej, uproszczenie polityki rolnej”. - Nie można dzielić Polski na tych ze wsi i tych z miasta, temu będziemy się przeciwstawiać. Musimy budować jedność. Idziemy, by wzmacniać siłę Europy, by Europa odniosła sukces - powiedział podczas wystąpienia przewodniczący Rady Naczelnej PSL, wicemarszałek Sejmu i kandydat na europosła z Mazowsza Jarosław Kalinowski. - dodał.

Wśród kandydatów na europosłów znajduje się m. in. znany dziennikarz Bernard Margueritte, który zapytał zabranych podczas inauguracji, “czy kandydatura dziwnego Francuza, od 40 lat zakochanego w Polsce, nie jest symbolem wspólnej Europy”. Po oficjalnej części inauguracji i części artystycznej odbyła się konferencja prasowa. O przewidywanym przez PSL sukcesie wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego i o możliwych rozwiązaniach parlamentarnych w sprawie opcji mówił wicepremier, prezes PSL Waldemar Pawlak. - 10 i więcej proc. poparcia to jest bardzo dobry kierunek. Z takimi kandydatami jak Jarosław Kalinowski, Czesław Siekierski, Joanna Jarecka - Gomez będziemy na pewno mieli dobry wynik, bo sukces PSL-u to też sukces dla Polski – podkreślił lider Stronnictwa. Zaznaczył, iż PSL przedstawiło takich kandydatów do Parlamentu Europejskiego, którzy reprezentują wielką różnorodność doświadczeń, kontaktów i możliwości działania, i którzy dają rękojmię dobrego wypełniania mandatu i skutecznego reprezentowania polskich racji. W odniesieniu do sprawy opcji wicepremier wyraził pogląd, iż na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie uruchomiona procedura parlamentarna i szybko dojdzie do porozumienia i uchwalenia ustawy, która będzie tworzyła warunki sprzyjające z jednej strony ograniczeniu niekorzystnych konsekwencji tych złożonych funkcji opcyjnych, a z drugiej strony będzie tworzyła dobry klimat do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów.  - Zależy nam na tym, żeby szybko te regulacje powstały, bo niewątpliwie brak wdrożenia Dyrektywy Europejskiej to jest też bardzo mocny przyczynek do tego, że brak wdrożenia rozwiązań europejskich często skutkuje niekorzystnymi rozwiązaniami i konsekwencjami dla konsumentów czy dla przedsiębiorców. W tym przypadku niektóre instytucje w sposób dość obcesowy powołują się na to, że skoro nie wdrożono tej dyrektywy, to mogą tego typu nie zawsze rzetelne praktyki biznesowe stosować - zaznaczył wicepremier. Według Waldemara Pawlaka w skali europejskiej dobre europejskie praktyki są gwarancją stabilnego i pomyślnego rozwoju poszczególnych krajów. Bo niewątpliwie w tym przypadku te zaniechania skutkują negatywnie dla wielu przedsiębiorstw, a w tej dyrektywie nie ma wiele więcej jak tylko zobowiązanie do uczciwego i rzetelnego prowadzenia interesów, do oferowania klientom adekwatnych dla nich instrumentów finansowych.

KANDYDACI NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego okręg nr 8 województwo lubelskie:

  1. Edward Wojtas – poseł na Sejm, prezes ZW PSL w Lublinie
  2. Arkadiusz Bratkowski – członek Zarządu Województwa Lubelskiego
  3. Anna Dudek Janiszewska – wicekurator w Kuratorium Oświaty w Lublinie
  4. Marek Kos – lekarz, zastępca dyrektora SPZOZ w Kraśniku
  5. Jan Łopata – poseł na Sejm RP
  6. Tadeusz Sławecki – poseł na Sejm RP
  7. Marian Starownik – starosta lubartowski
  8. Franciszek Jerzy Stefaniuk – poseł na Sejm RP
  9. Leszek Świętochowski – dyrektor O/T ANR w Lublinie
  10. Marian Tokarski – członek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego

Galeria zdjęć

Materiał filmowy