I Festiwal Wiedzy i Umiejętności w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach

festiwal7.jpg26 marca 2009 roku w ramach obchodu Dnia Patrona Szkoły odbył się I Festiwal Wiedzy i Umiejętności. Dzień ten był okazją do zaprezentowania dorobku wiedzy i umiejętności  jaką zdobywają uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli. W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP p. Jan Łopata, Starosta Lubelski p. Paweł Pikula, Lubelski Kurator Oświaty p. Krzysztof Babisz, Z zaproszenia skorzystali również Burmistrz Miasta Bełżyce p. R. Góra oraz jego zastępca p. M. Olszak, przewodniczący Rady Miejskiej p. Z. Król, ksiądz prałat  Cz. Przech.

[zobacz galerię zdjęć]

Uroczystość ta była adresowana również do dyrektorów okolicznych gimnazjów
i reprezentacji uczniów klas trzecich i licznych przyjaciół szkoły. Festiwal składał się  z dwóch części. Część pierwsza to montaż słowno - muzyczny poświęcony życiu i działalności Tadeusza Kościuszki, przygotowany przez p. A. Maciejewską. Część druga to przegląd wszechstronnych umiejętności naszych uczniów: recytatorskich, kabaretowych, tanecznych i akrobatyczno - sportowych. Ten fragment uroczystości przygotowali: p. B. Kamińska, p. M. Pietrzak, p. A. Pietrzak, p. J. Peciak, p. I. Szwajgier, p. Cz. Topyło. Umiejętności fotograficzne młodzież zaprezentował w przygotowanej prezentacji multimedialnej pod kierunkiem p. A. Iwaniaka, któremu dyrektor szkoły powierzył organizację całości Festiwalu - i nie zawiódł się. Przegląd umiejętności był okazją do zaprezentowania i kultywowania tradycji Wielkanocnych.  W tej części uczniowie pod kierunkiem p. E. Maj, p. U. Malinowskiej i A. Pietrzak zaprezentowali ekspozycję stroików i palm wielkanocnych. Konkurs na potrawy wielkanocne to również tradycja ZS Technicznych. Uczniowie klas maturalnych pod okiem p. A. Dacki, p. E. Toruń, przygotowali pięknie zastawiony stół bankietowy, jako poczęstunek dla gości. Należy podkreślić, że uczestnicy tej części festiwalu oraz ich opiekunowie pracowali przez kilka do późnych godzin nocnych, aby  uzyskać taki wspaniały efekt. Cała uroczystość zorganizowana została w pięknie udekorowanej hali sportowej a nad tym czuwali i pracowali: p. M. Pietrzak, p. A. Pietrzak, p. E. Moryl, p. M. Zborowska. Warto podkreślić, że wiedzę i umiejętności uczniowie bełżyckiej szkoły zdobywają w wielu dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Festiwal był również okazją do otwarcia kolejnej pracowni - pracowni hotelarskiej, którą można było otworzyć dzięki uzyskanym środkom finansowym z MEN. Nad organizacją i wyposażeniem tej pracowni wytrwale pracowali: dyrektor szkoły p. W. Choduń, p. M. Zagozdon, p. M. Garbacz. Zaadaptowane pomieszczenie hali warsztatowej stało się “mini hotelem” i wzbudziło podziw i uznanie wszystkich gości. Tak zorganizowany Dzień Patrona, połączony z przeglądem wiedzy i umiejętności uczniów był okazją do promocji szkoły w środowisku lokalnym. Uroczystość ta wymagała ogromnego zaangażowania wszystkich pracowników szkoły, nad organizacją festiwalu pracowało 31 nauczycieli oraz 1/5 uczniów szkoły, ale to się opłaciło. Uczniowie zasłużyli sobie na to by ich wiedze i umiejętności mogli zobaczyć inni. Mamy nadzieję, że ta uroczystość będzie motywacją  do dalszej pracy uczniów i nauczycieli. Wszyscy uczniowie biorący udział w przygotowaniu Festiwalu zostali zaproszeni przez pana posła Jana Łopatę na wycieczkę do Sejmu RP, która będzie dla nich nagrodą.