Archive for May 17, 2009

Jubileusz 690-lecia Motycza

Obraz_040.jpg

[zobacz galerię zdjęć]

W dniu 17 maja br. Poseł Jan Łopata uczestniczył w uroczystościach 690 – lecia powstania swojej rodzinnej miejscowości Motycz i oddania nowo wybudowanego obiektu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa. Początkiem świętowania była msza św. w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Motyczu w intencji mieszkańców, którą celebrował arcybiskup Bolesław Pylak wraz z proboszczem Wincentym Capem. Wśród zaproszonych duchownych znaleźli się również ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, ks. Jan Domański – proboszcz parafii w Konopnicy, oraz ks. Józef Dmochowski. Resort oświaty reprezentowali: Pan Zbigniew Włodkowski Vice-Minister Edukacji oraz Panie Anna Dudek – Janiszewska i Jolanta Kasprzak z Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy wszystkich szkół z terenu gminy Konopnica. Zaszczycili swą obecnością również: Poseł na Sejm RP Pan Edward Wojtas, starosta lubelski Pan Paweł Pikula, Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan Jarosław Szymczyk, Dyrektor Lubelskiego Oddziału ARiMR Pan Andrzej Bieńko, Miejski Komendant Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Mirosław Hałas, Prezes Oddziału Regionalnego KRUS Pan Andrzej Pielach, Prezes NFOŚiGW w Warszawie Pan Jan Wiater, Prezes WFOiGW Pan Wojciech Piekarczyk, Dyrektor Departamentu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Artur Walasek, Wójt Gminy Konopnica Mirosław Żydek oraz radni tej gminy z przewodniczącym Andrzejem Dudą na czele, przedstawiciele sąsiednich szkół, lokalna społeczność i wielu innych znamienitych gości.

Po mszy św. uczniowie, mieszkańcy i goście skierowali się w stronę Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa. Tu nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie przez abp Bolesława Pylaka obelisku autorstwa Witolda Marcewicza na cześć mieszkańców Motycza. Fundatorem obelisku jest Poseł na Sejm RP Jan Łopata. W atmosferze ciepła i radości dalszy ciąg uroczystości odbył się w budynku szkolnym w nowej sali gimnastycznej. Anna Obara doktorantka Wydziału Historii UMCS i jednocześnie wychowanka Szkoły Podstawowej im. W. Witosa opowiedziała historię Motycza. Kolejną już książkę na temat tej miejscowości – pt. „Motycz więzi pokoleń” przedstawiał i dziękował współtwórcom sam autor ks. prof. dr hab. Henryk Misztal. Wójt gminy Konopnica ufundował dla szkoły laptopa a Minister Zbigniew Włodkowski dołączył do niego programy edukacyjne dla dzieci. Zaproszeni goście zabierając głos wyrażali docenienie powstania nowego obiektu szkoły, podkreślali ważność zajęć zespołowych z wychowania fizycznego, które uczą walki z własnymi słabościami oraz mają znaczenie w rozwoju osobowości dzieci. Abp Bolesław Pylak, ks. prof. dr hab. Henryk Misztal oraz Czesław Maj – poeta ludowy zostali odznaczeni Medalem za Zasługi dla Gminy Konopnica. Medal Wojewody Lubelskiego za poświęcenie i udział w stworzeniu godnych warunków do nauki swoim podopiecznym przyznano Pani Jadwidze Młynarskiej - dyrektor Szkoły Podstawowej w Motyczu. Występy artystyczne uczniów uświetniły uroczystości. Dzieci wcielające się w role aktorskie zostały nagrodzone owacjami na stojąco. W szkole można było dalsze doznania estetyczne wzbogacać, oglądając piękne obrazy absolwentki szkoły w Motyczu Stanisławy Dudy – Kotarskiej.