Archive for July 21, 2009

Co nam ta Unia daje

sejm-27t.jpg Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2008 r. - wystąpienie posła Jana Łopaty w imieniu Klubu Poselskiego PSL:

Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos w sprawie wykonania budżetu państwa w roku 2008. Rzeczywiście wyjątkowa to sytuacja, że na tym samym posiedzeniu Sejmu omawiamy, przyjmujemy sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły i jednocześnie, a przecież miało to miejsce wczoraj, debatujemy nad nowelą budżetu roku bieżącego. Zwracam uwagę na tę zbieżność, by jeszcze raz podkreślić, uzmysłowić nam wszystkim, jak jesteśmy uzależnieni od procesów zachodzących w gospodarkach światowych, jakie mają one na nas wpływ, niestety, tym razem negatywny.
Czytaj dalej »Co nam ta Unia daje