Archive for October 8, 2009

Wypowiedź Posła Jana Łopaty na 51. posiedzeniu Sejmu na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2010

51.3.jpg
Pobierz sprawozdanie z 51. posiedzenia Sejmu

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Ministrowie! Prezentowany projekt budżetu państwa na rok 2010, tak jak każdy inny budżet, może być oceniany z różnych punktów widzenia, co zresztą od kilku godzin obserwujemy. Oczywiście od strony formalnej, od strony realności planu budżetu w zakresie układu dochodów i wydatków oraz wielkości deficytu budżet może i powinien być oceniany moim zdaniem również jako odbicie stanu gospodarki światowej i gospodarki Polski oraz stanu finansów publicznych. I z tego punktu widzenia projekt ustawy budżetowej uznać należy z wielu względów za najtrudniejszy w ostatnim dziesięcioleciu. Jest to budżet - mam taką nadzieję, taką nadzieję prezentował również pan minister - postkryzysowy. Tak go nazwę. Mimo że gospodarka światowa, wydaje się, wychodzi z pierwszego od czasu kryzysu lat trzydziestych ubiegłego wieku głębokiego załamania, mało kto jednak z prognozujących oczekuje w najbliższych kwartałach wzrostu na tyle szybkiego, żeby spadało chociażby bezrobocie. Żaden z czynników ożywienia nie jest trwały. A ponadto są one jednak obarczone dużą niepewnością. Po stronie zagrożeń jest możliwy negatywny wpływ banków na sytuację finansową gospodarstw domowych i potencjalne ograniczenie dostępności kredytów, które mogą zahamować pozytywne tendencje w gospodarce. Sytuacja budżetów w wielu krajach na świecie i struktura wzrostu ich dochodów również nie jest optymistyczna. Wczoraj otrzymaliśmy informację, że kolejna dziewiątka krajów dołączyła do grupy państw objętych procedurą nadmiernego deficytu. Kryzys gospodarczy sprawił, że już nie kilkanaście, jak tu mówiono z tej trybuny, ale dwadzieścia krajów Unii Europejskiej wykazuje deficyt finansów publicznych powyżej dozwolonego w traktacie z Maastricht poziomu 3% PKB. W Unii Europejskiej właśnie już dwadzieścia z dwudziestu siedmiu krajów przekracza dozwolony deficyt 3%. Taka sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca. Podobnie znacznie zwiększył się dług publiczny. Trzeba zaznaczyć, że nie ma również przewidzianego jednorodnego planu w Unii Europejskiej, jak z tej sytuacji wychodzić. Francja zakłada rekordowy deficyt w 2010 r. w wysokości 8,5% PKB, aby o kolejny rok przedłużyć wysiłki na rzecz pobudzenia gospodarczego, Niemcy prognozują deficyt w wysokości 3,7%, a Szwecja, która przewodniczy Unii, opowiada się za większą dyscypliną.

Czytaj dalej »Wypowiedź Posła Jana Łopaty na 51. posiedzeniu Sejmu na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2010