Święto Odzyskania Niepodległości

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

Jan Paweł II

orzel21.jpgŚwięto Odzyskania Niepodległości to doniosłe wydarzenie przypominające poświęcenie, walkę i pracę ludzi na rzecz niezależnej Ojczyzny. Wolna Polska stanowi niezbywalną wartość, którą trzeba pielęgnować jak największy skarb, ciągle wzbogacając go o nowe dokonania nadające mu trwały i niepowtarzalny kształt niepodległego państwa. Wolność jest jak powietrze, ceni się ją, kiedy jest bardzo trudna. Dziś musimy wyrażać swoją dumę narodową i radość z możności posługiwania się językiem ojczystym, ze swoich obyczajów, religii, z miejsca istnienia w rzędzie krajów przodujących w reformach społecznych w świecie. Dzisiejsze wydarzenie powinno nam uzmysławiać wagę świadomości narodowej i potęgę korzystania z szeregu praw: socjalnych, politycznych, do uczestnictwa w kulturze, manifestowania opinii, do suwerenności i wolności.