Archive for November 20, 2009

Pożegnanie Gustawa Krawczyka

nekrolog.gif

Dnia 20 listopada b.r. pożegnaliśmy zasłużonego Kolegę Gustawa Krawczyka. Wśród tłumu setek ludzi, którzy przyszli pochylić się na trumną były też członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wysokie. Panie z KGW w Giełczwi przygotowały słowa pożegnania i pieśń. Jednak nie były pewne czy na cmentarzu stosowne będą ludowe nuty. Dlatego chcą przytoczyć w tym miejscu słowa, które zostały przygotowane przez nie na pożegnanie Gustawa Krawczyka:

Tak jak życie Gustawa Krawczyka nierozerwalnie związane było ze wsią, jej ludowymi tradycjami i kulturą, tak jego społeczna działalność związana była z kołami gospodyń. W duszy zawsze grała mu ludowa muzyka i chłopskie pieśni. Stąd też na żadnej uroczystości czy wyjeździe organizowanym przez niego nie mogło zabraknąć orkiestry dętej poruszającej serca nutami Legionów czy członkiń kół gospodyń w barwnych strojach przypominających dawne ludowe piosenki, ale też śpiewających o aktualnych problemach wsi. Gdzie ich nie było razem z Gutkiem - i na Wiejskiej, i w siedzibie PSL w Warszawie i w Ministerstwie Kultury, i na Rynku w Zamościu, w Laszczowie, Zaburzu, w Piaskach Szlacheckich i każdej uroczystości na terenie gminy Wysokie. Muzyką i pieśnią zjednywali serca i ludzi dla wspólnej sprawy. Podczas jednej z ostatnich wspólnych wypraw do Warszawy na Wiejską, Koło Gospodyń z Giełczwi z wdzięcznością zaśpiewało drogiemu przyjacielowi:

Tyle razy z nami przebywałeś
Zawsze chętny do pomocy nam
Tyle drzwi przed nami otwierałeś
Ułatwiając kontakt z ludźmi nam.

Niech ta melodia przypomina nas
I naszą wdzięczność przez ten cały czas
Tyle sukcesów zawdzięczamy Ci
Tyle radości i wspaniałych chwil.

Wspólnie przeżywaliśmy tak wiele
Wiele spotkań, pełnych wzruszeń chwil
Dziś możemy to powiedzieć śmiele
Że bez Ciebie nie byłoby ich.

Może w życiu przyjdą smutne chwile
Może nawet będą chwile złe
My wspominać Cię będziemy mile
Dziękując za wielkie serce twe.