Archive for December 15, 2009

Ludowi Posłowie pod choinkę

fotoPosePays.jpg

6 kadencja, 56 posiedzenie, 1 dzień (15-12-2009)
1 punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 (druki nr 2375 i 2560).

Poseł Jan Łopata:
    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Ministrowie! W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić opinię w sprawie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2010.

    Prace nad budżetem państwa na rok 2010 realizujemy zgodnie z przyjętym harmonogramem i w atmosferze, powiedziałbym, dużej odpowiedzialności, którą wykazują wszyscy, niezależnie od przynależności politycznej. I chyba różnię się w tej ocenie w porównaniu z dotychczasowymi wystąpieniami. Wcześniej bywało z tym różnie. Pamiętam prace jesienią 2005 r. nad budżetem roku 2006, kiedy to wbrew przyjętemu harmonogramowi następowało celowe opóźnianie prac Komisji Finansów Publicznych, aby dać prezydentowi pretekst konstytucyjny. Dość dramatyczna była też sytuacja z budżetem mijającego roku, mimo bowiem pierwotnie zaplanowanego i przyjętego harmonogramu prac nad tą bardzo istotną i ważną ustawą wprowadziliśmy w nim zmiany, gdyż bardzo dynamicznie zmieniająca się sytuacja na światowych rynkach finansowych i w coraz większym stopniu oddziałująca na gospodarkę państw, w tym Polski, i realne życie ludzi sprawiła, iż zaistniała potrzeba dłuższego zastanawiania się i analizy założeń budżetowych. Dokonaliśmy, zarówno Komisja Finansów Publicznych, jak i parlament, stosownych korekt, ale okazało się w połowie roku, że są one niewystarczające. Potrzebna więc była nowela budżetu.

    Czytaj dalej »Ludowi Posłowie pod choinkę