Archive for May 23, 2010

Wojewódzkie obchody Święta Ludowego w Janowie Lubelskim

Historia obchodów Święta Ludowego jest bardzo długa i sięga początku wieku XX a dokładnie 1904r. Początkowo obchodzono je w rocznice bitwy pod Racławicami. W w roku 1926 na I Kongresie Tworzącego się Stronnictwa Chłopskiego podjęto uchwałę o czczeniu święta ludowego w dzień Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) wtedy też ustalono że odznaką partyjną tego Stronnictwa będzie czterolistna koniczynka. Dokonanie się zjednoczenia istniejących partii chłopskich na Kongresie w 1931 roku w jedno wspólne Stronnictwo Ludowe spowodowało przejęcie dotychczasowych tradycji ludowych i ich prawne usankcjonowanie. Dotyczyło to także uznania Zielonych Świątek jako Święta Ludowego. Od tego czasu weszło ono do stałego kanonu symboli Ruchu Ludowego.

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Ludowego odbyły się 23 maja w Janowie Lubelskim. Organizatorzy tego Święta połączyli je z odsłonięciem popiersia Wincentego Witosa na dziedzińcu miejscowego Zespołu Szkół. Jednocześnie ta zbiorcza placówka oświatowa w skład której wchodzą Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe otrzymały imię Tego Męża Stanu, czołowego działacza Ruchu Ludowego i gorącego patrioty. W tej podniosłej uroczystości, która zgromadziła wielu członków i sympatyków PSL oraz mieszkańców Janowa Lubelskiego uczestniczył Prezes PSL, Wicepremier Rządu – Waldemar Pawlak. Towarzyszyli mu przedstawiciele parlamentu, wojewódzkich władz rządowych i samorządowych, a także przedstawiciele powiatowych i gminnych organizacji PSL z całego województwa. Wśród nich należy wymienić Posłów na Sejm, Kol. Jana Łopatę, Andrzeja Pałysa, Tadeusza Sławeckiego, Mariana Starownika i Franciszka Jerzego Stefaniuka, Wiceministra Rozwoju Regionalnego Krzysztofa Hetmana, Wojewodę Lubelskiego Panią Genowefę Tokarską, Wiceprezesa ZW PSL w Lublinie Janusza Szpaka, Wicemarszałków Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego i Arkadiusza Bratkowskiego, przewodniczącego Sejmiku Jacka Czerniaka, Henryka Dudziaka, Mariana Jaworskiego, Grzegorza Kapustę Jana Kowalika, Marka Michalika, Andrzeja Romańczuka, Ireneusza Stolarczyka - radnych województwa lubelskiego, prezesów zarządów powiatowych PSL i innych działaczy Stronnictwa. W wojewódzkich obchodach Święta Ludowego wzięła udział Alina Wojtas żona ś.p. Edwarda Wojtasa Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL wraz z córkami. Uroczystość uświetniło wiele pocztów sztandarowych z jednostek organizacyjnych PSL różnych szczebli, szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych instytucji.
 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą koncelebrowali Ks. prof. Stanisław Zięba – Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oraz Ks. kan. Dziekan Jacek Staszak – Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, a oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki” – pod batutą Henryka Dudziaka. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli ulicami Janowa Lubelskiego pod pomnik Wincentego Witosa, przy którym głos zabrał Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Kol. Ryszard Pastuszak przybliżając zebranym historię budowy pomnika.

Następnie Wiceprezes ZW PSL w Lublinie Jan Łopata przeczytał i wręczył Pani Dyrektor Zespołu Szkół Teresie Biernat Akt przekazania Pomnika Wincentego Witosa, po czym liczne delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce.

Przemawiając do zebranych Prezes PSL Waldemar Pawlak przypomniał postać Wincentego Witosa, podkreślając iż ten przywódca ludowy mobilizował wszystkich Polaków nie patrząc na różnice polityczne, wezwał ludowców do kierowania się ponadczasowymi, tradycyjnymi dla ruchu ludowego wartościami, które sprawdzają się w trudnych chwilach, takich jak walka z powodzią. Podkreślił, jak ważna w tym nieszczęściu jest ludzka solidarność. Podał przykład gminy Wilków gdzie po przerwaniu wału Wisła zalała niemal cały teren gminy.
– Tu macie przykład Wilkowa, gdzie ten żywioł pokazał, że jest coś silniejszego niż wielkie instytucje finansowe, niż wielkie media, które często uwielbiają nie dobrych gospodarzy, ale takich co pajacują i z tego krzyku i rozrabiania niewiele zostaje. Ważne jest abyśmy patrząc w przyszłość cenili dobrych gospodarzy i wybierali takich gospodarzy.
W dalszej części odbyła się uroczystość nadania imienia Wincentego Witosa i wręczenia sztandaru Zespołowi Szkół.
 
Podczas Święta zasłużeni działacze PSL zostali odznaczenia medalami Wincentego Witosa i Złotymi Koniczynkami.

W części artystycznej młodzież szkolna przybliżyła sylwetkę Wincentego Witosa, na zakończenie odbył się występ Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, który wykonał pieśni patriotyczno - religijne.

Wojewódzkie Święto Ludowe 2010

zapr1.jpg

Koleżanki i Koledzy

Odsłonięcie pomnika Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim planowaliśmy już od wielu miesięcy. Nie przypuszczaliśmy wówczas, że przyjdzie nam dzielić to ważne dla Ludowców i Lubelszczyzny wydarzenie z wielkim żalem i smutkiem po tragedii narodowej pod Smoleńskiem, w której swoje życie oddał również nasz Prezes – Edward Wojtas. Dlatego też ta doniosła chwila – odsłonięcie pierwszego na naszej ziemi pomnika Wincentego Witosa – odbędzie się w atmosferze powagi i zadumy. W ostatnich dniach Polacy dowiedli, że w obliczu tragedii potrafią zachować się godnie.

Niechaj ten zewnętrzny znak, jakim jest popiersie Witosa, będzie dla nas okazją do przypomnienia legendarnego przywódcy oraz idei Ruchu Ludowego – zwłaszcza że dziś, w wolnej Polsce, są tacy, którzy chętnie wymazaliby te wartości z podręczników szkolnych. Dlatego też cieszy nas bardzo fakt, że pomnik stanął przed szkołą – „Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”.

Polska to nasz wspólny dom, nasza rodzina, nasza Ojczyzna. Od nas zależy, czy wypełnimy przesłanie Wincentego Witosa: „A Polska winna trwać wiecznie”. Dziś nie ma powodów, by walczyć o nią z bronią w ręku, dziś trzeba dla niej pracować, a to też bywa trudne. Oficjalne statystyki nie w pełni oddają skalę bezrobocia – tego ukrytego najwięcej jest na wsi. Musimy wypełnić dobrą treścią zapis Konstytucji Rzeczypospolitej, który mówi o tym, że podstawą ustroju rolnego w Polsce jest rodzinne gospodarstwo.

Jesteśmy przekonani, że Wincenty Witos – ze swoją odpowiedzialnością, patriotyzmem i uwrażliwieniem na sprawy społeczne – może być i jest przykładem dla wielu w każdych czasach.
Niech Jego wskazania towarzyszą Wam w polskiej codzienności. Niech uczą, jak być dobrym obywatelem i Polakiem.

Mamy zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów, a za Waszym pośrednictwem wszystkich Ludowców i sympatyków do udziału w tej uroczystej chwili odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa przed Zespołem Szkół w Janowie Lubelskim. Program uroczystości przesyłamy w zaproszeniu.

W tym ważnym i szczególnym dniu składamy wszystkim serdeczne wyrazy uszanowania, życzymy satysfakcji z podejmowanych działań, powodzenia w realizacji planów zawodowych i osobistych.

Ryszard Pastuszak
Przewodniczący Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Wincentego Witosa,

Jan Łopata
Poseł na Sejm RP

plakat-wsl.jpg