Oddanie do użytku boiska w Wysokim

orlik.jpg

W dniu 24 maja 2010r Poseł na Sejm Jan Łopata wziął udział w uroczystości oddania do użytku boiska przy Szkole w Wysokim w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.
Ideą programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury w celu aktywnego uprawiania sportu. Pan Poseł wyraził swoje wielkie zadowolenie z powstania kolejnego boiska na Lubelszczyźnie.

W związku z XX – leciem utworzenia odrodzonego samorządu gminnego pogratulował władzom Gminy Wysokie, Wójtowi Panu Henrykowi Romankowi wielu osiągnięć w rozwoju Gminy.