POWÓDŹ 2010 – SKUTKI DLA CZŁOWIEKA I JEGO ŚRODOWISKA – METODY ICH ZWALCZANIA

I Konferencja Naukowa zorganizowana przez

Filię Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa w Lublinie i Instytut Medycyny Wsi poświęcona skutkom powodzi

POWÓDŹ 2010 – SKUTKI DLA CZŁOWIEKA I JEGO ŚRODOWISKA – METODY ICH ZWALCZANIA

Komitet Organizacyjny Konferencji w składzie:
Dr inż. Wioletta Żukiewicz-Sobczak – przewodniczący /Pracownik IMW/Członek Zarządu PSMB Filia Lublin
Dr n. med. Jacek Zwoliński – sekretarz /Pracownik IMW
Dr n. med. Andrzej Horoch – Kierownik Instytutu Medycyny Wsi
Mgr inż. Kazimierz Imbor – Przewodniczący Filii w Lublinie Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa
Mgr inż. Mirosław Zaród – Członek Filii w Lublinie Polskiego Stowarzyszenia
Mykologów Budownictwa/Rzeczoznawca budowlano-mykologiczny ( www.eksperci.net.pl )

informuje, że Konferencja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2010 roku w Auli Instytutu Medycyny Wsi ul. Jaczewskiego 2 w Lublinie.

Wstęp wolny !!!!!!!! (Ilość miejsc ograniczona)

Zgłoszenia prosimy kierować do 25 czerwca 2010r na kartach zgłoszeniowych na adres vi76@wp.pl

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Informacje dostępne na stronie IMW http://www.imw.lublin.pl/

Harmonogram Konferencji:

Środa 30 czerwca 2010

830-900

Rejestracja uczestników

900 - 910

Powitanie gości, Otwarcie obrad – dr Horoch,  dr inż. Wioletta Żukiewicz-Sobczak

910- 940

Dr Brzeski – Zagrożenia toksykologiczne środowiskowe oraz zdrowotne dla ludności terenów popowodziowych

940-1000

Prof. Sodolski Wpływ stresu sytuacyjnego na czynność układu sercowo-naczyniowego

1000-1020

Prof. Knap – Powódź a szczepienia

1020-1040

Dr Teresa Kłapeć, mgr Paulina Świeboda Skutki zdrowotne biologicznego skażenia gleb po powodzi

1040- 1100

Dr Hubert Bojar, dr Nimfa Stojek– Skutki zdrowotne biologicznego skażenia wód po powodzi

1100 – 1120

Przerwa

1120 – 1140

Dr Wioletta Żukiewicz-Sobczak, inż. Grażyna Cholewa - Grzyby pleśniowe i domowe w budynkach po powodzi

1140 – 1200

Mgr inż. Janusz Fronczyk - Praktyczne usuwanie uszkodzeń w budynkach po powodzi

1200 – 1220

Mgr inż. Kazimierz Imbor - Ocena stanu technicznego i zalecenia budowlane

Rzeczoznawca budowlany

1220 – 1240

Mgr inż. Mirosław Zaród, mgr Katarzyna Kłos - Wpływ grzybów na organizm ludzki - przykłady z praktyki Rzeczoznawcy Mykologa.

1240  - 1300

Zamknięcie obrad, Pożegnanie gości, – dr Horoch, dr inż. Wioletta Żukiewicz-Sobczak

Uwagi i pytania proszę kierować na adres: wioletta.zukiewicz@up.lublin.pl
Prosimy o rozpowszechnienie informacji o Konferencji.

Patronaty honorowe:
1. Jan Łopata - Poseł PSL
2. Janusz Słodziński – Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Pan Zenon Rodzik -Starosta Opolski

Patronaty medialne:
1. Dziennik Wschodni
2. TVP Lublin