Archive for August 12, 2010

Przyspieszone obrady Sejmu w sprawie powodzi

011.jpg

12 sierpnia 2010 r. miało miejsce posiedzenie sejmu, na którym przegłosowano pakiet ustaw powodziowych. Zrealizowany porządek dzienny:

  1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 3337).
  2. Rozpatrzenie stanowiska Senatu do ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. (druk nr 3338).