Archive for September 1, 2010

Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkolnego w Wilkowie

Clipboard031.jpg

Dźwięk dzwonka rozpoczął ogólnopolską inaugurację roku szkolnego 2010/2011 w Zespole Szkół Publicznych w Wilkowie. Dzwonka nie było słychać w tej szkole od 104 dni, kiedy to gmina Wilków została zalana przez powódź. Wraz z uczniami i nauczycielami rozpoczęcie roku szkolnego świętowali m.in. minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, wojewoda lubelski Genowefa Tokarska oraz wicewojewoda lubelski Henryka Strojnowska. Wojewoda podziękowała lokalnej społeczności za tak szybkie przeprowadzenie prac remontowych w szkołach.

W programie uroczystości znalazły się m.in. multimedialna prezentacja szkoły i wystawa zdjęć z wakacyjnych wyjazdów dzieci z Wilkowa. Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych mieli także możliwość zrobienia zdjęcia z minister.

W związku z powodzią w gminie Wilków wszystkie zajęcia zostały odwołane od dnia 24 maja 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r. Zalane zostały budynki Zespołu Szkół w Wilkowie oraz Zespołu Szkół w Zagłobie. W Szkole Podstawowej w Rogowie zorganizowano siedzibę sztabu kryzysowego, zaś w Szkole Podstawowej w Dobrem udzielano schronienia powodzianom.
Dzięki sprawnemu przeprowadzeniu remontów szkół uczniowie z gminy Wilków mogli rozpocząć rok szkolny zgodnie z terminem.
Zespół Szkół w Wilkowie otrzymał kwotę 309 tys. zł zwiększonej subwencji na remont budynków oraz pozyskano kwotę ok. 244 tys. zł na remont z darowizn.
Zespół Szkół w Zagłobie otrzymał kwotę 90 tys. zł zwiększonej subwencji na remont budynku oraz pozyskano kwotę ponad 74 tys. zł na remont z darowizn. Zespół otrzymał kwotę 6 tys. zł z programu „Radosna Szkoła” na rok szkolny 2010/2011.

Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w Szkole Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie. W uroczystości udział wzięła wicewojewoda lubelski Henryka Strojnowska. Obecni byli również: dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN Magdalena Nartowska-Hydzik, posłowie a także władze samorządowe miasta Lublin oraz województwa lubelskiego.

W ramach inauguracji uczniowie ze szkoły podstawowej w imieniu wszystkich zaproszonych gości złożyli wspólną wiązankę kwiatów przy „Dębie Pamięci” - żywym pomniku dla tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę w czasie II wojny światowej

Szkoła, w której odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego otrzymała w 2009 roku wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Najlepiej zinformatyzowana szkoła”.

Źródło: strona internetowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.