Archive for September 9, 2010

Jubileusz Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach

Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach jest jedną z trzech placówek tego typu funkcjonujących na terenie powiatu kraśnickiego. DPS obejmuje swoją opieką 183 osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore. Podopieczni mają zapewnioną wszechstronną opiekę i wyspecjalizowany personel.

Z okazji 60-lecia istnienia DPS w dniu 9 września 2010r. odbył się bardzo uroczysty jubileusz. W gronie wielu znakomitych gości był również Poseł na Sejm Jan Łopata. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. a następnie były oficjalne wystąpienia.

Poza częścią oficjalną była prezentacja multimedialna o historii DPS oraz część artystyczna w wykonaniu mieszkańców Domu i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie.
Z rąk Panów Posła Jana Łopaty i Starosty Kraśnickiego Tadeusza Wojtaka zasłużeni pracownicy i mieszkańcy DPS otrzymali pamiątkowe dyplomy.