Archive for October 7, 2010

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2011

Lopata_Jan1.jpg 7 października podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2011 głos zabrał poseł Jan Łopata. Poniżej treść wypowiedzi:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałbym w swoim wystąpieniu, niejako uzupełniającym, odnieść się do projektu ustawy budżetowej na rok 2011, może bardziej wybiórczo czy szczegółowo, do pewnego segmentu tegoż budżetu.

Czytaj dalej »Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2011

Budżet

W Sejmie odbyła się debata nad budżetem na przyszły rok. Zakłada on, że deficyt na 2011 nie przekroczy ponad 40,mld zł, czyli będzie o 12 mld zł niższy od tego, który jest dozwolony w budżecie na ten rok. Minister finansów zapewniał, że w następnych latach maleć będzie deficyt całego sektora finansów publicznych - czyli także samorządów, agencji i innych instytucji finansowanych z budżetu państwa. Zdaniem Jana Łopaty z PSL, to budżet trudny, ale jednak dobry:


Źródło: PSL