Archive for October 15, 2010

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

W dniu 15 października 2010r. Poseł Jan Łopata wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Kościele Garnizonowym. Następnie była część oficjalna podczas której zabrał głos Rektor – Komendant gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel . Po części oficjalnej nastąpiła imartrykulacja.

„Szkoła Orląt” należy do najstarszych szkół lotniczych na świecie. Została założona w 1925r. w Grudziądzu, a dwa lata później przeniesiono ją do Dęblina. Pierwszym komendantem Oficerskiej Szkoły Lotnictwa, pełniącym obowiązki zarówno w Grudziądzu, jak i w Dęblinie, był ppłk pil. Roman Florer. Pierwsza promocja oficerska odbyła się w Dęblinie 15 sierpnia 1928r. i objęła podchorążych, którzy rozpoczęli szkolenie teoretyczne jeszcze w Grudziądzu. Od samego początku istnienia szkoły starano się dostosować jej strukturę, organizację i programy szkolenia do wymogów nowoczesnego procesu kształcenia, szkolenia i wychowania wojskowego. Głównym zadaniem uczelni było szkolenie pilotów i obserwatorów w technice pilotażu i zastosowaniu bojowym, umożliwiającym dalszą ich specjalizację podczas służby w pułkach lotniczych. Do II Wojny Światowej szkoła przechodziła różne zawirowania jednak ciągle udoskonalała system edukacji lotniczej.

Czytaj dalej »Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie