Archive for October 16, 2010

PIĄTA ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE W BEŁŻYCACH

W dniu 16 października 2010 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach odbyły się obchody piątej rocznicy nadania szkole imienia, w których uczesniczył Poseł na Sejm RP Jan Łopata. Uroczystości rozpoczeły się przemarszem Uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II do Koscioła Parafialnego, p.w. św. Pawła, w kótrym odbyła się uroczysta Msza Św. Dalsze uroczystości odbywały się na hali sportowej CKFiS. Po części oficjalnej nastąpiło ślubowanie klas pierwszych oraz prezentacja dorobku szkoły.
Pan Zbigniew Dyguś, Dyrektor Zespołu Szkół, w dowód uznania wręczył, Panu Posłowi Janowi Łopacie, tytuł „Przyjaciela Szkoły“.

Historia Szkoły Podstawowej w Bełżycach sięga lat trzydziestych dwudziestolecia międzywojennego. Wówczas szkoła mieściła się we własnym budynku przy ulicy Bychawskiej.
Po wojnie szkoła wznowiła swoją działalność i aż do roku 1975 dzieliła budynek wraz z Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika. Obecnie po wprowadzeniu reformy szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Nr 1 w Bełżycach, w skład którego wchodzi gimnazjum i szkoła podstawowa. W szkole znajdują się dwie nowoczesne pracownie komputerowe, z których jedna została ufundowana przez sponsora Pana Nimroda S. Ariava Cygielmana zamieszkałego w Anglii. Od tego czasu szkoła jest systematycznie wyposażana przez Pana Cygielmana w wysokiej klasy urządzenia takie jak np.: telewizory, magnetowidy, oprzyrządowanie siłowni, sprzęt nagłaśniający, organy.

W szkole znajdują się bardzo dobrze wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne pracownie: biologiczna, muzyczna, przyrodnicza, historyczna, informatyczna.

Do tradycji szkoły należy: przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności uczniowskiej, uroczyste apele organizowane 16 dnia każdego miesiąca, zabawa andrzejkowa, mikołajki, opłatek podczas godzin wychowawczych, poczta walentynkowa, uroczystości klasowe z okazji Dnia Matki, pożegnanie absolwentów klas szóstych.

W roku 1975 przeniosła się do własnego budynku przy ulicy ks. bp. Tomasza Wilczyńskiego 62. Przez krótki okres czasu funkcjonowała jako ZSG, aby w 1984 po reorganizacji w oświacie powrócić do nazwy Szkoła Podstawowa Nr 1.

17 października 2005 r. Zespół Szkół Nr 1 w Bełżycach przyjął imię Jana Pawła II. Tak niezwykły Patron to wielki zaszczyt dla całej społeczności szkolnej., ale także duże wyzwanie. Wyzwanie, które zobowiązuje do krzewienia przesłań, jakie były zawarte w nauczaniu Papieża Polaka, do uczczenia i zachowania w pamięci Jego Osoby.