Archive for October 2010

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się 17 października 2010 roku w której uczestniczył Poseł Jan Łopata. Jest to najstarsza uczelnia na terenie Lublina, która działa od 1918 roku. Obecnie studiuje w niej 20 tysiecy studentów na 33 kierunkach i 8 specjalnościach.

Uroczystości rozpoczeły się mszą świętą w Kościele Akademickim, ktorej przewodniczył JE Ks. Abp Józef Kowalczyk – Prymas Polski. Po Mszy władze uczelni, goście oraz studenci udali się do Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, która mieści się w Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Na uroczystości obecni byli: Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego, prymas Polski abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore, a także prof. Władysław Bartoszewski. Znany historyk wygłosił również wykład inauguracyjny p.t. “Polska w Europie XXI wieku w wizji Jana Pawła II”. - Lublin jest miastem gdzie kiedyś została podpisana jedna z bardziej trwałych i znamiennych unii między dwoma narodami. Teraz też cała Europa powinna dążyć do przezwyciężenia podziałów - mówił w swoim wystąpieniu.

“Uniwersytecie służ Prawdzie” - te słowa, które Jan Paweł II wypowiedział 13 lat temu w Krakowie były tematem przewodnim inauguracji nowego roku akademickiego na KUL. Polskie uczelnie potrzebują reformy -mówiła minister nauki i szkolnictwa wyższego. Pięć lat temu uczelnia przyjęła imię jednego ze swoich profesorów - Jana Pawła II. Do papieskiej wizji Europy odwołał się w wykładzie inauguracyjnym prof. Władysław Bartoszewski.

Na zakończenie inauguracji, władze uczelni przyznały prymasowi Polski wyróżnienie “Deo et Patriae deditus”. - Na uniwersytetach najważniejsza powinna być posługa myślenia. Służba prawdzie w każdym wymiarze, a zwłaszcza tym społecznym - zaznaczył.

PIĄTA ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE W BEŁŻYCACH

W dniu 16 października 2010 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach odbyły się obchody piątej rocznicy nadania szkole imienia, w których uczesniczył Poseł na Sejm RP Jan Łopata. Uroczystości rozpoczeły się przemarszem Uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II do Koscioła Parafialnego, p.w. św. Pawła, w kótrym odbyła się uroczysta Msza Św. Dalsze uroczystości odbywały się na hali sportowej CKFiS. Po części oficjalnej nastąpiło ślubowanie klas pierwszych oraz prezentacja dorobku szkoły.
Pan Zbigniew Dyguś, Dyrektor Zespołu Szkół, w dowód uznania wręczył, Panu Posłowi Janowi Łopacie, tytuł „Przyjaciela Szkoły“.

Historia Szkoły Podstawowej w Bełżycach sięga lat trzydziestych dwudziestolecia międzywojennego. Wówczas szkoła mieściła się we własnym budynku przy ulicy Bychawskiej.
Po wojnie szkoła wznowiła swoją działalność i aż do roku 1975 dzieliła budynek wraz z Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika. Obecnie po wprowadzeniu reformy szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Nr 1 w Bełżycach, w skład którego wchodzi gimnazjum i szkoła podstawowa. W szkole znajdują się dwie nowoczesne pracownie komputerowe, z których jedna została ufundowana przez sponsora Pana Nimroda S. Ariava Cygielmana zamieszkałego w Anglii. Od tego czasu szkoła jest systematycznie wyposażana przez Pana Cygielmana w wysokiej klasy urządzenia takie jak np.: telewizory, magnetowidy, oprzyrządowanie siłowni, sprzęt nagłaśniający, organy.

W szkole znajdują się bardzo dobrze wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne pracownie: biologiczna, muzyczna, przyrodnicza, historyczna, informatyczna.

Do tradycji szkoły należy: przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności uczniowskiej, uroczyste apele organizowane 16 dnia każdego miesiąca, zabawa andrzejkowa, mikołajki, opłatek podczas godzin wychowawczych, poczta walentynkowa, uroczystości klasowe z okazji Dnia Matki, pożegnanie absolwentów klas szóstych.

W roku 1975 przeniosła się do własnego budynku przy ulicy ks. bp. Tomasza Wilczyńskiego 62. Przez krótki okres czasu funkcjonowała jako ZSG, aby w 1984 po reorganizacji w oświacie powrócić do nazwy Szkoła Podstawowa Nr 1.

17 października 2005 r. Zespół Szkół Nr 1 w Bełżycach przyjął imię Jana Pawła II. Tak niezwykły Patron to wielki zaszczyt dla całej społeczności szkolnej., ale także duże wyzwanie. Wyzwanie, które zobowiązuje do krzewienia przesłań, jakie były zawarte w nauczaniu Papieża Polaka, do uczczenia i zachowania w pamięci Jego Osoby.

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

W dniu 15 października 2010r. Poseł Jan Łopata wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Kościele Garnizonowym. Następnie była część oficjalna podczas której zabrał głos Rektor – Komendant gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel . Po części oficjalnej nastąpiła imartrykulacja.

„Szkoła Orląt” należy do najstarszych szkół lotniczych na świecie. Została założona w 1925r. w Grudziądzu, a dwa lata później przeniesiono ją do Dęblina. Pierwszym komendantem Oficerskiej Szkoły Lotnictwa, pełniącym obowiązki zarówno w Grudziądzu, jak i w Dęblinie, był ppłk pil. Roman Florer. Pierwsza promocja oficerska odbyła się w Dęblinie 15 sierpnia 1928r. i objęła podchorążych, którzy rozpoczęli szkolenie teoretyczne jeszcze w Grudziądzu. Od samego początku istnienia szkoły starano się dostosować jej strukturę, organizację i programy szkolenia do wymogów nowoczesnego procesu kształcenia, szkolenia i wychowania wojskowego. Głównym zadaniem uczelni było szkolenie pilotów i obserwatorów w technice pilotażu i zastosowaniu bojowym, umożliwiającym dalszą ich specjalizację podczas służby w pułkach lotniczych. Do II Wojny Światowej szkoła przechodziła różne zawirowania jednak ciągle udoskonalała system edukacji lotniczej.

Czytaj dalej »Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Budżet: konsolidacji czy lekkoducha? - rozmowa w ITVL.pl

Źródło: ITVL.pl

Tradycyjnie u progu jesieni posłowie spędzili cały dzień na dyskusji o rządowym projekcie budżetu na rok następny. Minister finansów Jacek Rostowski podkreślił, że projekt przyszłorocznego budżetu ma na celu konsolidację finansów publicznych w latach 2011-2013. Bardziej krytycznie oceniają go ekonomiści, m.in. prof. Zyta Gilowska: “To jest budżet wysuszający państwo z wszelkich rezerw, w tym ze środków rozwojowych, np. inwestycyjnych. Budżet lekkoducha, który czeka na spadek po starej cioci i nie może się doczekać otwarcia tego spadku”. Jak jest naprawdę? Czy możemy się już zacząć bać, my podatnicy?

W itvl.pl o projekcie budżetu Mariusz Deckert rozmawiał z posłem Janem Łopatą /PSL/, zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz z członkiem tej komisji, posłem Jarosławem Stawiarskim /PiS/. Debatę można obejrzeć pod adresem: http://www.itvl.pl/news/budzet–konsolidacji-czy-lekkoducha-

O budżecie w mediach

Źródło: Program I Polskiego Radia.

W ubiegłym tygodniu Sejmie odbyła się debata dotycząca budżetu na rok 2011. Opozycja ostro skrytykowała rządowe pomysły.
Własną debatę na temat projektu ustawy budżetowej na antenie Jedynki przeprowadził redaktor Przemysław Szubartowicz. Udział w dyskusji wzięli: Paweł Olszewski (PO), Beata Szydło (PiS), Bożena Kotkowska (SLD) i Jan Łopata (PSL).

Debaty można posłuchać na stronie: http://www.polskieradio.pl/7/158/Artykul/267752,Dobry-zly-budzet-

« Poprzednie wpisy Następne wpisy »