Archive for December 14, 2010

Zagrożenie inwestycji na krajowej 17-tce

scan.jpg

Poseł Jan Łopata jeszcze raz zabrał głos podczas dyskusji nad sprawozdaniem o rządowym projekcie ustawy budżetowej. Tym razem jego wypowiedź dotyczyła zagrożenia inwestycji na krajowej 17-tce:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! W swoim wystąpieniu klubowym zasygnalizowałem pewien problem, ale w związku z tym, że nie mogłem go wówczas sprecyzować, pozwolę sobie na to teraz, w formule pytania. Sygnalizowałem zagrożenie inwestycji na drodze krajowej nr 17 Warszawa - Lublin. W obowiązującym nadal ˝Programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012˝, popartym uchwałą Rady Ministrów 163/2007, w pozycjach od 65 do 68 ujęte są odcinki budowy tej drogi. Problem w tym, że nic z tego harmonogramu nie zostało zrealizowane, i pojawia się nowy, wprawdzie to jest projekt - zadaję to pytanie w ramach konsultacji - program budowy dróg krajowych, tym razem na lata 2011-2015. O dziwo, wprawdzie w punkcie: Priorytety inwestycyjne do roku 2015, droga ekspresowa S17 została wpisana, ale - co mnie niepokoi - znalazła się w załączniku 1a, czyli na liście zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013. Bardzo proszę i serdecznie apeluję, by było bez słowa: może. Dla Lubelszczyzny jest to sprawa nad wyraz priorytetowa. Mamy przygotowaną decyzję dotyczącą odcinka Kurów - węzeł Bogucin. Proszę i apeluję: odblokujcie państwo przynajmniej ten odcinek drogi w roku 2011. (Dzwonek)

Druga prośba dotyczy całej inwestycji na drodze nr 17. Apeluję o przeniesienie jej do załącznika nr 1 tegoż programu. By zakończyć pytaniem, zwrócę się do ministra infrastruktury: Co warunkuje to, że w kolejnym roku tak ważna inwestycja spada z listy do realizacji? Już nie można tłumaczyć tego brakiem przygotowania, bo po wielkim wysiłku jest dokumentacja, ustalono przebieg. Proszę o pieniądze. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2011

Poseł Jan Łopata zabrał głos w debacie nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2011. Poniżej treść jego wypowiedzi:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja jednak z głębokim przekonaniem o jego słuszności sformułuję to pierwsze zdanie: W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić opinię co do sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2011.

Prace nad budżetem państwa to, trzeba przyznać, duży wysiłek wielu ludzi, wielu specjalistów z różnych dziedzin. Prace te są oczywiście obarczone dużą presją i dużymi oczekiwaniami. W pracach nad przyszłorocznym budżetem było podobnie, choć jednocześnie chcę zaznaczyć, że harmonogram prac, co pan przewodniczący też zauważył, realizujemy w pełni i, co istotne, w atmosferze, taka jest moja ocena, dużej odpowiedzialności, którą wykazują wszyscy posłowie, niezależnie od opcji politycznej. Specyfika pracy nad projektem budżetu na 2011 r. polegała również na tym, iż równocześnie trwały prace nad ustawą okołobudżetową i ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych. Założenia budżetowe czy też rozstrzygnięcia budżetowe zależały wprost od przebiegu prac nad tymi ustawami. Ot, chociażby uregulowania ustawowe zamrażające poziom płac w sferze budżetowej spowodowały, że założenia do budżetu instytucji samodzielnie określających swoje budżety w tej części przestały być aktualne, a trzeba przyznać, że niektóre z nich żyły jakby w innym świecie, a może należałoby powiedzieć, w innej Polsce, i założenia wzrostu wynagrodzeń ustanowiły niejako z górnej półki.

Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2011