Archive for April 8, 2011

Msza Święta w intencji ś.p. Edwarda Wojtasa

grob.jpg

W sobotę 9 kwietnia 2011 roku o godz. 12.15 w Kościele Akademickim KUL przy ul. Idziego Radziszewskiego w Lublinie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji tragicznie zmarłego Posła na Sejm RP, Prezesa ZW PSL w Lublinie Edwarda Wojtasa.

W nabożeństwie udział weźmie Prezes PSL Kol. Waldemar Pawlak.

Punkty widzenia: rozmowa Mariusza Deckerta z Aliną Wojtas

Na stronie internetowej telewizji ITVL można obejrzeć rozmowę Mariusza Deckerta z Aliną Wojtas - wdową po pośle Edwardzie Wojtasie.

Partie wielkich kłótni niszczą Polskę

Burzliwa debata o relacjach ze Śląskiem i Ślązakami ukazuje z całą mocą obłędne i destrukcyjne wpływy partii wielkich kłótni. Awantura bez pardonu zagraża spoistości Polski. Wczoraj w Trybunale Konstytucyjnym mówiłem o tym, że państwo, które szanuje swoich obywateli, daje im poczucie wspólnoty, traktuje republikanizm jak najwyższą cnotę a nie przymus, nie musi się obawiać aktywności i tożsamości swoich obywateli. Jeśli jesteśmy dumni z Ojczyzny a Ojczyzna docenia nasze starania i respektuje naszą tożsamości i różnorodność, nie ma ryzyka rozpadu.

Nasza Konstytucja przywołuje zasady dobra wspólnego, sprawiedliwości
społecznej, społecznej gospodarki rynkowej, zasadę pomocniczości. Te zasady powinny nam towarzyszyć nie tylko przy tworzeniu prawa, ale rownież w podejmowanych działaniach. Szacunek instytucji państwa dla obywatela. Sprawne, skuteczne i przyjazne państwo może być podmiotem afirmacji i dumy dla obywateli. Takie państwo nie obawia się aktywnych obywateli.

Czytaj dalej »Partie wielkich kłótni niszczą Polskę

Czy obwodnica Lublina zmieni granicę miasta?

Artykuł z ostatniej Panoramy Powiatu:


Pobierz artykuł
Czytaj całą Panoramę Powiatu.