Archive for November 7, 2011

Uroczystość wręczenia posłom VII kadencji zaświadczeń o wyborze

Dnia 07.11.2011r. odbyło się uroczyste wręczenie posłom VII kadencji zaświadczenia o wyborze na posła RP.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Stefan Jaworski, wręczył posłom elektom zaświadczenia o wyborze. Zgodnie z obwieszczeniem PKW o wynikach wyborów do Sejmu RP, 460 posłów zostało wybranych spośród przeszło 7 tys. kandydatów zgłoszonych na 338 listach przez 11 komitetów wyborczych. Zatem o jeden mandat poselski ubiegało się średnio 15 osób. Głosowanie zostało przeprowadzone w prawie 26 tys. obwodowych komisjach wyborczych.

Posłowie, którzy nie mogli wziąć udziału w uroczystości, mają możliwość odbioru zaświadczenia w Państwowej Komisji Wyborczej w czasie kolejnych dziesięciu dni. Po tym terminie zaświadczenia zostaną przesłane do biur klubów parlamentarnych.

Organizatorem uroczystości wręczenia zaświadczeń o wyborze, zgodnie z art. 239 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy była Państwowa Komisja Wyborcza.
Galeria zdjęć