Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym (druk nr 115).

Poseł Jan Łopata przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym. Projekt ten zakłada zmodyfikowanie metody obliczania podatku rolnego, tak aby jego wartość była bardziej stabilna i przewidywalna dla rolników oraz gmin, które będą mogły lepiej planować swoje przychody z tego tytułu. Poniżej linki do wypowiedzi posła Jana Łopaty w debacie sejmowej oraz retransmisja obrad.

Uzasadnienie projektu
Stanowisko i opinia klubu PSL
Odpowiedzi na pytania postawione w debacie

4