Archive for September 15, 2012

XIII Zjazd Krajowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej

straz.jpg

Zobacz galerię

W sobotę 15 września 2012 roku w Warszawie odbył się XIII Zjazd Krajowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkanie rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego Kazimierza Nycza, której oprawę muzyczną zapewniły: Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna i Kameralny Chór Mieszany „Cantus”  z  Połczyna  Zdroju.

Później zasłużonym członkom zostały wręczone odznaczenia państwowe - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, a także związkowe. Wśród obecnych był Poseł Jan Łopata, który otrzymał medal inż. Józefa Tuliszkowskiego Pioniera Polskiego Pożarnictwa.

Następnie obradujący w Warszawie na XIII Zjeździe Krajowym Związku OSP wybrali Waldemara Pawlaka na prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (ZG OSP). Kadencja Waldemara Pawlaka potrwa następne pięć lat.

W programie Zjazdu pojawiła się Prezentacja wydawnictw Związku OSP RP: m.in. wystawa prezentująca historię i działalność  Związku OSP RP, karty i pieczęcie z okazji XIII Zjazdu Krajowego i 130-lecia Pisma „Strażak” ,  Jednodniówka „Z kart historii”. Również ważnym punktem Krajowego Zjazdu OSP była wystawa i prezentacja sprzętu pożarniczego: np. samochody pożarnicze, motopompy, agregaty prądotwórcze,  ubrania specjalistyczne, hełmy strażackie, piły spalinowe, latarki specjalistyczne.

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych jest bardzo ważna. W Związku Ochotniczych Straży Pożarnych działa obecnie ok. 17 tys. ochotniczych straży pożarnych, skupiających ok. 700 tys. członków, w tym 450 tys. czynnych ratowników posiadających uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zawód strażaka jest bardzo niebezpieczny, ale i odpowiedzialny. Ratując ludziom życie i mienie My mieszkańcy możemy czuć się bezpiecznie.