Archive for September 22, 2012

XIX Kongres Apislavii

22 września 2012 roku w Pszczelej Woli odbył się XIX Kongres Europejskiej Federacji Związków Pszczelarskich APISL VIA w którym wziął udział Poseł Jan Łopata.

Przedmiotem obrad kongresu były najważniejsze problemy europejskiego pszczelarstwa, związane m.in. ze zmniejszaniem się liczby pszczół. Przyjęto również rezolucje skierowaną do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Ministrów Rolnictwa UE, a także parlamentów i rządów krajowych, wzywającą do stałego wspierania pszczelarstwa jako dziedziny gospodarki, która dba o powiększanie populacji pszczół.

W programie Kongresu swoje wystąpienia miał m.in. Prezydent APISLAVII Pan Tadeusz Sabat, Dyrektor Państwowego Technikum Pszczelarskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wielu innych gości. Następnie w wystąpieniach tematycznych wzięli udział: dr Marek Chmielewski, prof. Paweł Chorbiński, mgr Tomasz Strojny, dyrektor BIOWETU Mirosław Grzęda. W dyskusjach podczas kongresu omawiane były m.in. najnowsze metody stosowane w zwalczaniu chorób pszczół. Podczas sesji poświęconej apiterapii specjaliści omówili m.in. zastosowanie miodu i innych produktów pszczelich w nowoczesnej profilaktyce zdrowotnej.

Patronat honorowy nad kongresem Apislavii objął prezydent Bronisław Komorowski.