Archive for October 23, 2012

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013

budzet-I-czyt4.jpg

W przyjętym projekcie budżetu państwa na rok 2013 określono:

- dochody budżetu państwa w wysokości 299.3 mld zł
- wydatki budżetu państwa w wysokości 334.9 mld zł
- deficyt budżetu państwa w wysokości 35.5 mld zł

W wydzielonym budżecie środków europejskich dochody ustalono w wysokości 81.4 mld zł wydatki w wysokości 75.2 mld zł przy deficycie wynoszącym 6.1 mld zł.

Planowane przychody budżetu państwa ustalono w wysokości 267.3 mld zł a rozchody budżetu państwa w wysokości 237.9 mld zł.

Przyrost zadłużenia do końca 2013 r. nie może przekroczyć 80 mld zł.

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielone przez Skarb Państwa do kwoty 300 mld zł.

Ogólna rezerwa budżetowa – 0,95 mld zł.

Przy opracowywaniu projektu budżetu państwa przyjęto m.in. następujące założenia:

- wzrost PKB o 2,2 %,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,7 %,

- wzrost spożycia o 5,0 %,

- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,6%,

- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,2 %.

Zgodnie z projektem prognozowane dochody podatkowe wyniosą 266.9 mld zł. Na kwotę tę składają się dochody z następujących podatków:

- VAT: 126.4 mld zł;

- akcyza: 64.5 mld zł,

- podatek od gier: 1.25 mld zł,

- CIT: 29.6 mld zł,

- PIT: 42.9 mld,

- podatek tonażowy: 8 tys. zł.

- podatek od wydobycia niektórych kopalin: 2.2 mld zł.

Dochody niepodatkowe wyniosą 30.8 mld zł w tym:

- dochody z cła: 1.8 mld zł,

- dywidendy: 5.8 mld zł,

- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego: 2.38 mld zł,

- opłaty, grzywny i inne dochody niepodatkowe: 20.1 mld zł,

- wpłaty z zysku NBP: 0,4 mld zł.

Wystąpienie posła Jana Łopaty w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo!

W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić opinię dotyczącą projektu budżetu państwa na rok 2013 zawartego w druku nr 755 oraz projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Tym tzw. pierwszym czytaniem rozpoczynamy dzisiaj debatę nad projektem ustawy budżetowej na 2013 r. Wbrew pozorom to zapewne nie będzie debata w kategoriach winien – ma, przychody – rozchody, to zapewne będzie, przed chwilą widzieliśmy próbkę, to jest debata o polityce w ogóle, o sposobach i metodach reakcji na otaczające nas zjawiska.

Gdy przypomnimy sobie debaty nad budżetem roku 2010, roku 2011, to pamiętamy, że nad taki ogólny sceptycyzm przebijała się jednak nutka nadziei, nutka informacji, że oto pracujemy nad budżetem postkryzysowym, ba, nawet padały takie określenia. Niestety było to nie do końca upoważnione stwierdzenie. Omawiany projekt budżetu na rok 2013, jak każdy inny budżet, może i na pewno będzie oceniony od strony formalnej, od strony realności układu dochodów i wydatków, na pewno wiele uwagi skupi wielkość deficytu, ale moim zdaniem budżet powinien być oceniany jako odbicie stanu i kondycji gospodarki, gospodarki światowej, w tym europejskiej, a w szczególności gospodarki Polski oraz stanu finansów publicznych. Tak patrząc na przedkładany projekt, można stwierdzić, że stoimy przed bardzo trudnym zadaniem. Oceny analityków, ekonomistów co do stanu gospodarki światowej i co do jej perspektywy nad wyraz są niejednoznaczne. Codziennie dostajemy duże porcje informacji ekonomicznych, informacji gospodarczych, niejednokrotnie sprzecznych ze sobą. Jeżeli uwzględnimy element sosu politycznego – tak to nazwałem, odwoływałem się przed chwilą do tego – w którym te informacje są zanurzone, to można odnieść wrażenie, a na pewno takie wrażenie może odnieść, tu przepraszam, statystyczny obywatel, że na pewno zbliżamy się do jakiegoś kataklizmu, totalnej klęski. To naprawdę ważny element, który w takiej dyskusji jak omawianie budżetu należy uwzględniać.

Czytaj dalej »Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013