Poseł Jan Łopata na obchodach jubileuszu 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Leścach

IMG_0098.jpg

KGW w Leścach otrzymało honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego na wniosek Posła na Sejm RP Jana Łopaty.

24 listopada 2012 roku o godzinie 14 w Szkole Podstawowej w Leścach odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia KGW Leśce. Wśród zaproszonych gości byli: Maria Królik – założycielka Koła, Poseł na Sejm RP – Jan Łopata Wicestarosta Powiatu Lubelskiego – Robert Wójcik, Wójt Gminy Garbów – Kazimierz Firlej wraz z Małgorzatą Sanalutą i Katarzyną Miszczuk, Edyta Tomasiak – dyrektor BS Niemce/o Garbów, Urszula Kupisz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Leścach, ks. Jerzy Czępiński, Zdzisława Sempka i Krystyna Mazur – pracownice WODR w Końskowoli, Halina i Stanisław Stępniak – redaktorzy Głosu Garbowa, Roman Kowalczyk – prezes Gminnej Organizacji Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich, Dominik Gawron i Paweł Wójcik – przedstawiciele Straży Pożarnej w Leścach, seniorki KGW Leśce oraz Robert Zarzyka – sołtys wsi Leśce oraz Dariusz Grabarz – Radny Gminy.

KGW Leśce założone zostało 1962 roku z inicjatywy pani Stanisławy Usarek, Marii Królik i nie żyjącej już Genowefy Gawron. Pani Stanisława i pani Maria zostały odznaczone honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Pierwszą przewodniczącą była Bogumiła Kamińska, a jej następczyniami panie Stanisława Olszak, Maria Podolska oraz Danuta Beda. Od czterech lat pełni tę funkcję Bożena Grabarz. Działalność Koła rozpoczęła się od remontu Klubu Rolnika i wzajemnej pomocy w prowadzeniu ogródków warzywnych. Członkinie Koła wspólnie spędzały czas na nauce i zabawie. Uczyły się nowocześnie i oszczędnie żywić swoje rodziny organizując kursy masarskie, gotowania i pieczenia. Prowadziły zespołowy odchów kurcząt. Wykonywały i wykonują palmy wielkanocne. Corocznie wykonują wieńce dożynkowe, które biorą udział w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Pomagają w organizacji wigilii dla samotnych w naszej gminie. W 2009 roku KGW w Leścach odmłodziło się. Obecnie jest to najmłodsze wiekowo koło w gminie, które liczy 14 bardzo aktywnych pań. Panie z KGW należą także do innych organizacji we wsi. Razem organizują bale sylwestrowe, pikniki rodzinne, w 2012 roku wspólnie zorganizowały biesiadę ludową. Należą także do grupy teatralnej w Leścach pod kierunkiem Ewy Zarzyki i Urszuli Kupisz. Mają na koncie przedstawienia takie jak: „Zdarzyło się w Leścach…”, „Jasełka” wspólnie z dziećmi w 2010 i 2011 roku, „Swaty na grochowinie”, „Narodziny i chrzest” wspólnie z dziećmi w 2011 roku, „Wesele Jantka i Mani”. Panie świetnie odnalazły się jako teatralne aktorki. ich marzeniem jest, aby pokazać się większej publiczności. Obecne działaczki KGW w Leścach robią wszystko, aby dawne obyczaje i tradycja ludowa nie zaginęły, przekazując swoją wiedzę młodszemu pokoleniu. Coraz częściej panie sięgają po środki zewnętrzne, piszą projekty i dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej angażują się do pracy na rzecz lokalnego środowiska. Wiedzą o tym, że w pojedynkę nie można nic zdziałać, tylko zgoda i współpraca daje widoczne efekty.