Archive for January 18, 2013

Tradycyjny Opłatek Ludowy 2013 w Lublinie.

oplatek2013.jpg

Tradycyjnie w styczniu odbyło się spotkanie noworoczne Polskiego Stronnictwa Ludowego regionu lubelskiego. Tegoroczny Ludowy Opłatek zgromadził w hali MOSIR kilka tysięcy osób - członków i sympatyków PSL. Dla uczestników uroczystości organizatorzy przewidzieli m. in. występy zespołów regionalnych. Niespodzianką była obecność znanego zespołu śpiewaczego „ Jarzębina” z Kocudzy. Jarzębiny oprócz prezentacji okolicznościowych regionalnych kolęd, zaśpiewały znaną wszystkim kibicom piłki nożnej, piosenkę z ubiegłorocznych mistrzostw Euro 2012.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL Krzysztofa Hetmana odpowiedziało wielu znamienitych gości - przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Wśród nich był m. in. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wicepremier, Minister Gospodarki - Janusz Piechociński, Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Budzik - Metropolita Lubelski. Swoją obecnością zaszczycił nas także były prezes Stronnictwa, Poseł na Sejm RP - Kol. Waldemar Pawlak oraz Prezydent Lublina - Krzysztof Żuk
Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku, który jak przypomniał Krzysztof Hetman - obfitował wielością inwestycji w naszym regionie. To dzięki aktywnej współpracy samorządu województwa lubelskiego i miasta Lublina - nasz region sukcesywnie się rozwija. Dzieje się to dzięki zgodzie i politycznemu pojednaniu, do których PSL nieustannie nawołuje.

W podobnym tonie wypowiadał się prezes PSL Janusz Piechociński. Nasza oferta polega na budowaniu wzajemnej życzliwości i zaufania w przestrzeni publicznej - jakże potrzebnej w życiu politycznym. Wicepremier Janusz Piechociński wskazał na rolę Lubelszczyzny w procesie rozwoju Polski. To Lubelszczyzna jest oknem na Wschód nie tylko w naszym kraju, ale i w Unii Europejskiej. Tuż przed rozpoczęciem części oficjalnej uroczystości, podczas briefingu prasowego Wicepremier podkreślił, że w planach ministerstwa gospodarki jest powrót Lublina na motoryzacyjną mapę regionu środkowoeuropejskiego. Będzie to także możliwe dzięki aktywnej współpracy z lubelskimi uczelniami, które ciągle jeszcze są nie wykorzystanym potencjałem.

Opłatek w podniosłej atmosferze zakończył się wspólnym śpiewem tradycyjnej polskiej kolędy „ Wśród nocnej ciszy…” oraz dzieleniem się opłatkiem i składaniem noworocznych życzeń.

Dzielono się opłatkiem w JOK

img_8275.jpg

Zobacz galerię zdjęć

Tradycją już stały się spotkania noworoczno-opłatkowe organizowane przez Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Janowie Lubelskim.

Tegoroczny Powiatowy Opłatek Ludowy odbył się 17.01.2013 r. w Janowskim Ośrodku Kultury, gdzie wszystkich licznie zgromadzonych uczestników spotkania powitali: Prezes Powiatowy PSL – Piotr Rzetelski i Wicestarosta janowski – Bartosz Piech. Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z terenu regionu, w tym m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Poseł na Sejm RP Jan Łopata, Senator RP Józef Zając, wicewojewoda lubelski Marian Starownik.
W Opłatku wzięli również udział: Starosta Powiatu Janowskiego Jerzy Bielecki, Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń, ksiądz kanonik Jacek Beksiński, Wójtowie gmin: Modliborzyce, Batorz, Chrzanów, Godziszów, Potok Wielki oraz Dzwola. Zaproszenie na uroczystość przyjęli także radni wszystkich szczebli, sołtysi, młodzi ludowcy, seniorzy ruchu ludowego oraz wszyscy, którzy chcieli ten dzień spędzić wspólnie w ludowej rodzinie.

Spotkanie poprowadzili: Anna Szmidt i Piotr Gąbka. Podczas spotkania zebrani mogli wysłuchać występów zespołów wokalnych „Janowiacy” i „Jarzębina”, następnie dzieci z gminy Potok Wielki zaprezentowały inscenizację jasełkową. Kolędę noworoczną zaśpiewała Agnieszka Łukasik. Oficjalne przemówienia, które miały miejsce po części artystycznej, poprzedziła minuta ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego wicestarosty janowskiego Włodzimierza Gomółki. Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP Jan Łopata: - Cieszy tak duża liczba przybyłych gości. Staramy się gromadzić ludzi wokół siebie, mówić dobrze, bo zła mamy dosyć w mediach czy polityce. Nasze spotkanie ma na celu wyciągnąć pomocną dłoń oraz wspierać siebie nawzajem. Senator RP Józef Zając apelował: - Aby w tym szczególnym czasie nie zapominać o ludziach potrzebujących naszego wsparcia i życzliwości. Podczas swojego wystąpienia Marszałek lubelski Krzysztof Hetman, prezes zarządu wojewódzkiego PSL powiedział: - Nasza nazwa składa się z 3 słów. Polskie - Stronnictwo - Ludowe. Ludowe to tradycja, rodzina, to korzenie z których wyrastamy, to wreszcie chrześcijaństwo. Cieszę się, że w tej ludowej rodzinie możemy co roku się spotkać i złożyć sobie życzenia. Ten rok jest specyficzny dla naszej rodziny ludowej, w tym roku nie mamy żadnych wyborów wewnętrznych jak i zewnętrznych. Pamiętajmy jednak o tym, że już dzisiaj musimy zacząć pracować na nasz sukces w roku 2014. Tylko wspólnie możemy odnieść sukces, tylko zjednoczeni możemy kroczyć z wiarą i siłą ku przyszłości – mówił Krzysztof Hetman.

Prezes Zarządu Powiatowego PSL Piotr Rzetelski w swoim wystąpieniu podkreślił, że tak dobre efekty władze powiatowe zawdzięczają wsparciu jakie otrzymały ze strony Wicewojewody Mariana Starownika, Marszałka Krzysztofa Hetmana, radnych powiatowych, dyrektorów jednostek oświatowych i księży. Całe spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem kolęd, łamaniem się opłatkiem, który wcześniej pobłogosławił ks. kanonik oraz składaniem życzeń. Przedstawione powyżej spotkanie nie jest oczywiście niczym nowym, PSL jest bowiem najstarszą partią w Polsce, która już niemal 113 lat jest blisko ludzi, wywodzi się z ludu, posiadając zarazem przepiękne karty swej historii…