Informacja bieżąca w sprawie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

11 punkt porządku dziennego:

Informacja bieżąca.


Poseł Jan Łopata:

    Bardzo dziękuję, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Spróbuję trochę spokojniej. Otóż chciałbym postawić panu ministrowi pytanie natury historycznej, wszak, jak powiadamy, historia nauczycielką życia jest. Na początku dwa cytaty.

    Pierwszy: W trakcie prac legislacyjnych Ministerstwo Skarbu Państwa przejęło wcześniejszą inicjatywę grupy posłów, którą przekazano do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, a dotyczącą utworzenia - uwaga - spółki leśnej działającej na podstawie przepisów Kodeksu handlowego. Druga koncepcja zgłoszona - też uwaga - przez ministra właściwego ds. ochrony środowiska zakłada wykup przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe bonów reprywatyzacyjnych uzyskanych z tytułu utraty lasów w formie tzw. renty leśnej. Rada Ministrów rozpatrzyła obie koncepcje i w toku głosowania większością jednego głosu przyjęła koncepcję renty leśnej.

    I drugi cytat: Przewiduje się, że realna skala roszczeń może wynieść ok. - uwaga - 95 mld zł, 95 mld zł, nie pomyliłem się. Z uwagi na konieczność bezpiecznego pokrycia majątkowego istniejących zobowiązań Skarbu Państwa, w tym reprywatyzacji, założono początkowe obniżenie wartości świadczeń reprywatyzacyjnych o 40%. Rada Ministrów…

    (Poseł Anna Paluch: Trzeba było nie szastać przez 6 lat publicznymi pieniędzmi.)

    …większością jednego głosu podwyższyła procentowe obniżenie świadczeń do 50%.

    Pani Aneczko, już za chwilę wszystko wyjaśnię.

    Panie ministrze, pytanie brzmi tak: Z jakiego dokumentu są te zdania, te cytaty, kto je mógł zapisać i kto je firmował?

    (Poseł Robert Telus: Stanisława Żelichowskiego.)

    Wiem, że jest to trudne pytanie. Chyba jednak odpowiem. Otóż to jest z druku (Dzwonek) nr 1360, sejmowego druku z dnia, uwaga, 20 września 1999 r. Kto wówczas sprawował władzę? Koalicja rządząca: Akcja Wyborcza Solidarność i Unia Wolności.

    (Poseł Anna Paluch: Wasz koalicjant.)

    A kto był rzeczonym ministrem środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa…

    (Poseł Cezary Olejniczak: No kto?)

    …od 31 października 1997 r. do 19 października 1999 r.? Kto, pani Aniu?

    (Poseł Anna Paluch: Wasz koalicjant.)

    Jan Szyszko. Dziękuję. (Oklaski)