Archive for May 27, 2014

Szanowni Państwo

dziekujemy.jpg

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom woj. lubelskiego, którzy wzięli udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a szczególnie tym którzy oddali głos na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ten wynik to dla nas satysfakcja i wielkie zobowiązanie. Ziemia Lubelska potrzebuje zgodnego, wspólnego wysiłku.
Polskie Stronnictwo Ludowe, jest jedynym ugrupowaniem, które wyrzekając się niszczących „ wojen o władzę”, sumiennie realizuje swój program wyborczy. Jesteśmy aktywni i skuteczni w sprawach gospodarki, finansów, spraw wewnętrznych i zagranicznych Państwa, zachowując przy tym kulturę polityczną. I tacy zamierzamy pozostać.
Kieruję nasze podziękowania również wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie kampanii wyborczej, za Waszą ciężką i rzetelną pracę, spokój i opanowanie.
Mamy nadzieję iż właśnie dokonane wybory pozwolą nam wszystkim na jeszcze sprawniejsze działania na rzecz naszego kraju oraz dalsze umacnianie i rozwój naszej Ojczyzny.