Archive for March 31, 2015

Wystawa o Macieju Rataju w Sejmie

Poseł Jan Łopata wziął udział w otwarciu wystawy pt. Maciej Rataj 1884-1940 z okazji jubileuszu 131. rocznicy urodzin Macieja Rataja. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak.

Na wystawie prezentowane są zbiory archiwalne: dokumenty i zdjęcia, przybliżające życie Macieja Rataja – polityka, działacza społecznego i publicysty.

21 lutego 2014 r. przez aklamację Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Macieja Rataja w 130. rocznicę urodzin polityka. W uchwale podkreślono zasługi Macieja Rataja – wybitnego męża stanu, patrioty, przywódcy ruchu ludowego, współtwórcy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przyjętej przez Sejm Ustawodawczy 17 marca 1921 r. Jak napisano w dokumencie, Maciej Rataj, jako wybitny Marszałek Sejmu w latach 1922-1928 odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu państwowości II Rzeczypospolitej. W uchwale przypomniano, że Marszałek Sejmu Maciej Rataj za swoje poświęcenie dla Ojczyzny został rozstrzelany 21 czerwca 1940 r. w Palmirach.