Państwo zabierze ojcowiznę polskim rolnikom

lopata1.jpg

Podczas 11 posiedzenia Sejmu w dniu 10-02-2016 Poseł Jan Łopata zadając pytanie w sprawach bieżących poruszył bardzo ważną kwestię dotyczącą przyszłości rolników i polskiej ziemi.

Niżej została zamieszczona treść pytania skierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więcej informacji oraz odpowiedź jaką uzyskał Pan Poseł od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniewa Babalskiego znajdziemy na stronie sejmowej:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/posel.xsp?id=224&type=Aw zakładce - Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia - gdzie można śledzić na bieżąco aktywności Pana Posła na posiedzeniach Sejmu.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! 1 maja 2016 r., a więc tak na dobrą sprawę za chwilę, kończy się 12-letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców. Sejm poprzedniej kadencji dokładnie 5 sierpnia 2015 r. uchwalił ustawę, która miała wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Jak wiemy, termin ten został przesunięty na 1 maja 2016 r. W tym czasie, jak zapowiadał rząd, ma zostać uchwalona nowa ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w szczególności - ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
    Sposób pracy nad tymi zmianami, nad tymi ustawami i brak konsultacji powodują wielki niepokój na wsi. Podsycają ten niepokój niewątpliwie również tytuły artykułów medialnych; ot, pierwszy z brzegu: ˝Państwo zabierze ojcowiznę polskim rolnikom˝. Efektem są dziesiątki rolników w biurach poselskich, jak również ta moja prośba, to moje pytanie o wyjaśnienie intencji, w szczególności - art. 4 tej nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która według tego zapisu ma prowadzić do nacjonalizacji ziemi rolnej przez agencję. Ona będzie możliwa praktycznie w każdej sytuacji, gdy ziemia zmienia właściciela, a więc w stosunkach wiejskich - najczęściej w drodze dziedziczenia. Tak więc rolnik, sporządzając przed śmiercią testament lub zapis testamentowy, nie będzie pewny, czy jego ziemia trafi w ręce spadkobiercy jako ojcowizna, czy zostanie znacjonalizowana, upaństwowiona. W taki sposób prawo własności staje się de facto jedynie prawem dożywocia.
    W związku z tym mam pytania: W jaki sposób w kontekście art. 4 nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która de facto doprowadzi do nacjonalizacji ziemi przez Agencję Nieruchomości Rolnych (Dzwonek), zostanie zabezpieczone to święte prawo dziedziczenia? I czy proponowane zmiany nie naruszają art. 21 ustawy zasadniczej? Dziękuję.