Archive for March 1, 2016

Przyszedł czas na podsumowania…

Jak co cztery lata w Polskim Stronnictwie Ludowym odbywa się kampania sprawozdawczo – wyborcza. Jest to czas podsumowań minionej kadencji w kołach, gminach, powiatach i w województwie. Ostatnie cztery lata były czasem intensywnej pracy, za nami kampanie wyborcze: do Parlamentu Europejskiego, na Prezydenta RP, do Samorządu oraz do Sejmu i Senatu.
Teraz przyszedł czas na podsumowania. Zjazdy Sprawozdawczo -Wyborcze w Organizacjach PSL powiatu lubelskiego ma za sobą już zdecydowana większość organizacji gminnych.
Jako Prezes Zarządu Powiatowego PSL Poseł Jan Łopata aktywnie uczestniczy w kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg