Wypowiedź Posła Jana Łopaty podczas 13 posiedzenia Sejmu z dnia 10.03.2016 r.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293).

Zobacz video:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=A4A72815BF155F67C1257F730032A8FC&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA

Poseł Jan Łopata:
    Bardzo dziękuję.
    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym dopytać, bo - zapewne jest to czysty przypadek - wstrzymujecie państwo możliwość zakupu, nazwę to, państwowej ziemi na okres 5 lat, i to jest prawo dla was, a jednocześnie w 9. zmianie w definicję rolnika wpisujecie obowiązek co najmniej 5-letniego zamieszkiwania w gminie. Właśnie, czy to jest przypadek, czy też oczekiwanie, by dzisiejsi dzierżawcy zdążyli zameldować się w tejże gminie?
    Druga taka wątpliwość czy pytanie. W wielu gospodarstwach w Lubelskiem, skąd pochodzę, praktykowany jest zwyczaj - a może to był wręcz przymus - pracy czy też dorabiania do dochodów przez jednego ze współmałżonków, współwłaścicieli, zaznaczę, bo to jest istotne, tegoż gospodarstwa. Niech pan minister wyjaśni status tego gospodarstwa na dzień dzisiejszy i możliwość jego rozwoju pod tą ustawą, którą pewnie przeprowadzicie.
    I jeszcze jedno. Pewnie to dla PiS mało istotne, ale art. 64 konstytucji mówi, że każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Ta ustawa to kolejne łamanie konstytucji w wykonaniu PiS.
  I konkluzja ostatnia. To bardziej podziękowanie dla władz klubu, w zasadzie dla autora tej ustawy, myślę, że to od lat ta sama osoba. Państwo jeszcze o tym nie wiecie, ale właśnie rozpoczął się wasz odwrót ze wsi. Dziękuję.